Kuukauden cleantech-keksintö – teollisuuden päästöt hallintaan uusilla puhdistusratkaisuilla

Teollisuuden ympäristökuormituksen vähentämiseen haetaan jatkuvasti uusia ratkaisuja. Uusilla innovaatioilla voidaan esimerkiksi tehostaa kuljetusten ja raaka-aineiden käyttöä, kehittää kierrätysmenetelmiä, rajoittaa päästöjä ja parantaa tuotannon energiatehokkuutta.

Patentoituja ratkaisuja teollisuuslaitoksiin

Viime vuosina on patentoitu useita keksintöjä, joilla pyritään vähentämään teollisuuden haitallisia ympäristövaikutuksia. Keksintöjä on tehty muun muassa päästöjen rajoittamisen alueella.

Andritz Oy:n keksinnöllä parannetaan sellutehtaan hajukaasujen käsittelyä siten, että prosessissa syntyviä haitallisia päästöjä saadaan vähennettyä. Tehtaan väkeviä hajukaasuja poltetaan erillispolttolaitteessa, muodostunut savukaasu pestään kahdessa vaiheessa rikkiyhdisteiden poistamiseksi ja pesty savukaasu johdetaan soodakattilaan. Menetelmän avulla voidaan hallita poltossa syntyvien haitallisten typpioksidien pääsyä ilmaan. (Patentin numero FI123022)

Global EcoProcess Services Oy:n menetelmällä metallit saadaan eroteltua teollisuuden jätevesistä yksinkertaisella ja edullisella tavalla. Vesi puhdistetaan metalleista lisäämällä nesteeseen hydroksidia yhdessä booriyhdisteen kanssa. Näin metallit saadaan eroteltua vedestä kiinteään muotoon loppusijoitusta tai jatkohyödyntämistä varten. (Patentin numero FI124262)

Outotec Oyj on tehnyt parannuksia kaasupesuriin, jolla puhdistetaan esimerkiksi metalliteollisuudessa syntyviä kaasuja. Pesurista saadaan tehokkaampi siten, että laitteistoon lisätään pisaranerotin. Pisaranerottimella pesurista saadaan poistettua kaasuvirran mukana kulkeutuvia nestepisaroita, joihin on voinut sitoutua ympäristölle haitallisia aineita. (Patentin numero FI125659)

Kemira Oyj:n keksinnöllä parannetaan paperin ja kartongin valmistusta siten, että tuotantoprosessi kuormittaa ympäristöä aiempaa vähemmän. Kierrätyskuidusta ja tärkistä koostuvaan raaka-ainemassaan lisätään vesikemikaaleja (koagulantteja ja flokkulantteja), minkä myötä massan kemiallinen hapenkulutus (COD-arvo) laskee ja tuotantoprosessin aiheuttama jätevesikuormitus pienenee. (Patentin numero FI124202)

Mitä voi patentoida?

Patentointi antaa mahdollisuuden suojata oma keksintö 20 vuodeksi. Jotta keksinnölle saisi patentin, keksinnön on oltava

  • uusi
  • keksinnöllinen
  • teollisesti käyttökelpoinen.

Keksinnön pitää olla uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen kuin hakee patenttia. Keksinnöllisyys tarkoittaa sitä, että keksinnön pitää olla olennaisesti erilainen verrattuna ennestään tunnettuun tekniikkaan. Teollisella käyttökelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että keksintö on luonteeltaan tekninen ja se ratkaisee jonkin tekninen ongelman.

PRH:lta voi tilata maksullisia palveluja avuksi, kun pohtii kannattaisiko oma keksintö suojata patentilla.

Uutuustutkimuksella voi selvittää keksintönsä uutuutta ennen patenttihakemuksen jättämistä. Lue lisää uutuustutkimuksesta prh.fi:stä.

Patentoitavuuden arvioinnilla voi uutuustutkimuksen jälkeen selvittää vielä tarkemmin täyttääkö keksintö patentoitavuuskriteerit. Lue lisää patentoitavuuden arvioinnista prh.fi:stä.

Patenteista julkaistaan myös tilastoja prh.fi:ssä.

Lisätietoa:
Jani Päiväsaari
yli-insinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5842

Avainsanat: