Kuukauden cleantech-keksintö – uusiutuvaa energiaa aaltovoimaloilla

Uusiutuvan energian muodoista tutuimpia ja käytetyimpiä ovat tuuli-, vesi- ja aurinkoenergia, biopolttoaineet sekä maalämpö. Näiden lisäksi energiaa voidaan tuottaa kestävästi myös aaltojen liikkeestä, mutta aaltovoimaan liittyvä teknologia on vielä uutta ja kehityksensä alkuvaiheessa. Aaltoenergian suuren potentiaalin vuoksi myös Suomessa on ryhdytty kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja.

Tehokkaampia ja helppokäyttöisempiä aaltovoimaloita

Viime aikoina on tehty useita aaltovoimaloiden toimintaa parantavia keksintöjä:

  • Wello Oy:n gyratoiva aaltovoimala on kelluva voimala, jonka voimantuotto perustuu aaltojen synnyttämään erityiseen pyörimisliikkeeseen (gyraatio). Voimalan rakenne ja muotoilu mahdollistavat kelluvan rungon pystyakselin kartiomaisen pyörimisliikkeen, jonka myötä voimala voi ylläpitää tasaista energiantuotantoa myös vaihtelevissa aalto-olosuhteissa. (Patentin numero FI124925)
  • Wello Oy:n uusi roottori parantaa gyratoivan voimalan tehokkuutta ja helpottaa sen käyttöä. Voimalan rungon keinuttava liike pyörittää roottoria, joka tuottaa energiaa. Uusi roottori hyödyntää liikkeessään virtaavan veden painoa, joten se on aiempaa kevyempi ja helpompi käynnistää ja toimii myös pienemmissä aalloissa. (Patentin numero FI125500)
  • AW Energy Oy:n aaltovoimala on voimala, joka upotetaan meren pohjaan. Voimantuotto perustuu levyyn, joka liikkuu pohjassa edestakaisin. Yritys on kehittänyt uuden levyn, jonka korkeutta ja leveyttä voi säätää siten, että aaltovoimalan hyötysuhdetta saadaan parannettua. Voimala toimii levyn myötä paremmin myös heikoissa tai vaihtelevissa aalto-olosuhteissa. (Patenttihakemuksen numero WO2014162038)
  • AW Energy Oy on parantanut myös aaltovoimalansa runkoratkaisua siten, että voimala on aiempaa helpompi asentaa ja huoltaa. Voimalan runko voidaan hinata käyttöpaikalle kelluvana ja upottaa meren pohjaan täyttämällä rungon sisällä olevat osastot vedellä. Vastaavasti osastot voidaan täyttää ilmalla, jolloin voimala voidaan nostaa veden pinnalle huoltoa varten. (Patenttihakemuksen numero WO2010109074)

PRH – reitti kansainväliseen patentointiin

Noin yhdeksän prosenttia PRH:n saamista patenttihakemuksista liittyy cleantechiin. Cleantech edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentää tuotantoprosessien haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Monien cleantech-keksintöjen markkinat eivät ole vain Suomessa, mutta yritysten kannalta voi silti olla järkevää aloittaa prosessi hakemalla kansallista suomalaista patenttia. PRH tekee hakemusten patentoitavuustutkimusta, jonka laatua valvotaan ja kehitetään jatkuvasti. Meillä on töissä 120 korkeasti koulutettua tutkijainsinööriä ja tarjoamme monipuolisia palveluja.

Asiantuntemustamme kannattaa hyödyntää!

PRH:sta yritys saa luotettavan arvion keksintönsä patentoitavuudesta, mikä auttaa suunnittelemaan kustannustehokkaasti, milloin ja missä laajuudessa patentointia kannattaa jatkaa. Keksinnön patentointi kannattaa, koska se tarjoaa yksinoikeuden keksinnön kaupalliseen hyödyntämiseen.

Lue lisää siitä, miksi PRH:n monipuolisia palveluja kannattaa käyttää

Patenteista julkaistaan myös tilastotiedotteita.

Lisätietoa:
Jani Päiväsaari
Yli-insinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5842

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa