Kuukauden cleantech-keksintö – vesiliikenteen päästöt kuriin pakokaasupesureilla ja öljyntorjuntatekniikoilla

Uusilla teknisillä ratkaisuilla voidaan vähentää vesiliikenteen päästöjä, torjua ympäristöonnettomuuksia ja parantaa alusten energiatehokkuutta. Cleantech näkyy vesiliikenteessä esimerkiksi vaihtoehtoisissa polttoaineissa, uusissa moottoritekniikoissa, energiatehokkuutta parantavissa teknologioissa, öljyntorjuntatekniikoissa sekä uusissa laivakonsepteissa. 

Patentoituja ratkaisuja aluksiin

Viime aikoina on patentoitu useita keksintöjä, joilla pyritään vähentämään vesiliikenteen haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Keksintöjä on tehty esimerkiksi pakokaasujen puhdistuksen ja öljyntorjunnan alueilla: 

  •  Wärtsilä Finland Oy:n pakokaasupesuri hyödyntää pakokaasujen puhdistuksessa joko merivettä tai makeaa vettä olosuhteiden mukaan. Järjestelmä mahdollistaa sen, että pesutulos on hyvä meriveden laadusta riippumatta ja kemikaaleja voidaan käyttää vähemmän kuin pelkkää makeaa vettä hyödyntävissä pesureissa. (Patentin numero 124749)
  • Oy Langh Tech Ab:n pakokaasupesurissa saadaan parannettua pesukapasiteettia tehokkaalla likaveden poistolla. Järjestelmä kykenee poistamaan pesurista suuren määrän likavettä nopeasti. (Patentin numero 125628)
  • Meritaito Oy:n öljyvuodontorjuntajärjestelyllä pyritään rajaamaan aluksessa tapahtunut öljyvuoto. Vuoto eristetään aluksessa mukana kulkevien kevyiden, vähän tilaa vievien ja nopeasti täyttyvien öljypuomien avulla. Järjestelyä voidaan hyödyntää myös öljynporauslautoilla. (Patentin numero 124771)
  • Meritaito Oy:n menetelmä ja laite öljyn keräämiseksi ovat ratkaisu silloin, jos öljyä on jo päässyt leviämään veteen. Menetelmällä ja laitteella vesi saadaan eroteltua öljystä tehokkaasti, mikä mahdollistaa sen, että öljyä voidaan kerätä aluksessa olevaan säiliöön aiempaa enemmän ja nopeammin. (Patentin numero 125029)

PRH ja patentoijat cleantechin asialla

Noin yhdeksän prosenttia PRH:n saamista patenttihakemuksista liittyy cleantechiin. Cleantech edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentää tuotantoprosessien haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Cleantech-keksintöjä on tehty esimerkiksi seuraavilla alueilla: uusiutuva energia, vesiosaaminen, bio- ja kiertotalous, energiatehokkaat ratkaisut sekä jätehuolto. 

PRH edistää aktiivisesti cleantechiin liittyvää kehitystä. Patentin hakija voi hakea keksinnölle nopeutettua käsittelyä, jos keksintö koskee biotaloutta, kiertotaloutta tai puhtaan teknologian ratkaisuja. Keksinnön patentointi kannattaa, koska se tarjoaa yksinoikeuden keksinnön kaupalliseen hyödyntämiseen. Lue lisää patenteista PRH:n verkkosivuilla: https://www.prh.fi/fi/patentit.html

Patenteista julkaistaan myös tilastotiedotteita: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/prh_tilastot.html

Patenttijulkaisuista on maailmanlaajuinen tietokanta, Espacenet. Tietokantaa ylläpitää Euroopan patenttiorganisaatio. Lue lisää PRH:n verkkosivuilla: https://www.prh.fi/fi/patentit/palvelut_ja_tietokannat/maksuttomattietokannat/espacenet.html

PRH:n kaikki tiedotteet voi myös tilata suoraan sähköpostiin: https://www.prh.fi/fi/spostitilaus.html.stx

Lisätietoa:
Jani Päiväsaari
Yli-insinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5842

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).