Kuukauden cleantech-keksintö – vesistöt puhtaaksi uusilla menetelmillä ja laitteilla

Suomen sisävedet ovat alttiita ympäristön kuormitukselle. Vesistöihin päätyy rehevöitymistä aiheuttavia jäte- ja valumavesiä esimerkiksi maa- ja metsätaloudesta, turvetuotannosta ja asumajätevesistä. Vedenpuhdistukseen liittyville keksinnöille onkin Suomessa kysyntää.

Patentoituja ratkaisuja vedenpuhdistukseen

Seuraavat keksinnöt soveltuvat esimerkiksi mökkirantojen, purojen ja uimavesien puhtaanapitoon:

  • Raimo Flink on kehittänyt kompostipuhdistamon, joka on tarkoitettu kesämökkien ja haja-asutusalueiden kiinteistöjen ns. harmaiden jätevesien puhdistukseen. Laitteisto kerää jätevedestä ensin karkean sakan, suodattaa sitten hienon sakan ja jakaa lopuksi jäteveden tasaisesti karkeaa suodatinainetta olevien ilmastussäkkien päälle. Puhdistamo on sähkötön ja kemikaaliton, vie vähän tilaa ja on helppo huoltaa itse. (Patentin numero FI124757)
  • Insinööritoimisto Saloy Oy on tehnyt parannuksia laitteistoon, jolla poistetaan fosforia luonnossa virtaavista vesistä. Laitteistoa voidaan käyttää esimerkiksi maatalousalueilta tai turvesoilta virtaavien purovesien puhdistukseen. Laitteisto poistaa fosforin ferrisulfaatin avulla: ferrisulfaatin saostama fosfori vajoaa annostelulaitteen pohjalle, mistä se poistetaan tarvittaessa. Uuden annostelujärjestelmän myötä ferrisulfaattisäiliö on aiempaa helpompi täyttää ja sen annostelusiivilä on helpompi irrottaa vaihtoa tai puhdistusta varten. (Patentin numero FI123937)
  • Insinööritoimisto Saloy Oy on kehittänyt myös menetelmän sinilevän keräämiseksi vesistöstä. Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi uimarantojen puhtaanapitoon. Leväpitoinen pintavesi johdetaan pumppausmenetelmällä altaaseen, jossa on suodatinkangas. Kankaalta sinilevä voidaan kerätä talteen. (Patentin numero FI123296)

Keksintö on omaisuutta, joka kannattaa suojata

Keksintö on aineetonta omaisuutta, jonka luomiseen on usein sijoitettu aikaa ja rahaa. Siksi se kannattaa suojata, jottei kilpailija korjaa työn hedelmiä. Keksinnön voi suojata patentilla.

Suomessa patenttia haetaan PRH:sta. Suomalainen kansallinen patentti on voimassa vain Suomessa, mutta PRH on myös kansainvälinen patenttiviranomainen. Voit siis kääntyä meidän puoleemme, kun haluat patenttisuojaa Suomessa tai Suomen ulkopuolella.

Noin yhdeksän prosenttia PRH:n saamista patenttihakemuksista liittyy cleantechiin. Cleantech edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentää tuotantoprosessien haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

Lue lisää siitä, miksi PRH:n monipuolisia palveluja kannattaa käyttää.

Lue lisää patentinhausta.

Patenteista julkaistaan myös tilastotiedotteita.

Lisätietoa:
Jani Päiväsaari
Yli-insinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5842

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa