Merkittäviä järjestelmähankkeita ja uusia sähköisiä palveluja

Pääjohtaja Rauni Hagman kertoo vuoden 2014 vuosikertomuksen johdannossa seuraavaa:


"Vuonna 2014 saimme valmiiksi merkittäviä tietojärjestelmähankkeita ja julkaisimme uusia sähköisiä palveluja. Kaupparekisteri- ja yrityskiinnitysasioissa siirryttiin käyttämään uutta käsittelyjärjestelmää, joka mahdollistaa ilmoitusten paperittoman käsittelyn, automatisoi toimintoja sekä lyhentää ilmoitusten käsittelyaikoja. Myös tavaramerkeissä otimme käyttöön uuden käsittelyjärjestelmän.

Verohallinnon kanssa julkaisimme osake- ja asunto-osakeyhtiöille palvelun, jossa hallitusten jäsenten vaihdokset voi ilmoittaa sähköisesti. Avasimme myös avoimen tiedon verkkopalvelun, jossa osakeyhtiöiden ja osuuskuntien yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) tallennetut tiedot sekä kuulutustietopalveluun tallennetut tiedot ovat saatavana yleiseen käyttöön uuden rajapinnan kautta.

Säätiöasioissa tapahtui myös merkittäviä muutoksia. Laki säätiöiden valvontamaksusta tuli voimaan heti vuoden alusta. Nyt voimmekin valvontamaksun turvin kehittää ja tehostaa säätiöiden valvontaa. Maksutuloilla myös katamme säätiövalvonnasta koituvat kustannukset.

Vuoden aikana toiminnassamme tapahtui useita muutoksia. Teollisuusoikeusasiamieslautakunta aloitti toimintansa virastomme yhteydessä. Lautakunta järjestää tutkintoja asiamiehille ja myöntää auktorisointeja, ja me ylläpidämme rekisteriä auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä.

Uudistimme myös organisaatiotamme siten, että yhdistys- ja säätiöasiat yhdistyvät yritys- ja yhteisölinjaan vuoden 2015 alussa. Uudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käytiin syksyn aikana. Neuvottelujen piirissä oli noin 120 henkilöä, ja lopputuloksena oli 26 tehtävän vähennys ja yhdeksän henkilön irtisanominen. Tehtävien väheneminen johtuu pääosin uusista asiointi- ja käsittelyjärjestelmistä, jotka automatisoivat manuaalisia työprosesseja.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä maistraattien kanssa valmistelimme paikallisviranomaistehtävien siirtoa PRH:een. Vuoden 2015 syyskuun alusta alkaen kaikki kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat käsitellään ainoastaan PRH:ssa.

Suomen taloudellinen tilanne heijastui toimintaamme. Hakemus- ja rekisteröintimäärät vähenivät kaupparekisterissä, patenteissa ja tavaramerkeissä. Yhdistys- ja säätiöasioissa ilmoitusmäärät säilyivät ennallaan.

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyaika jäi tavoitteesta, pääosin siksi, että ilmoituksia ei voitu rekisteröidä uuden käsittelyjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä toukokuussa. Myöskään kansallisten patenttihakemusten käsittelyaika ei ollut tavoitteen mukainen. Syynä tähän oli pitkään käsiteltyjen hakemusten ja päätösten valmistuminen. Sen sijaan yhdistysasioissa käsittelyaikoja on pystytty merkittävästi lyhentämään. Samaten patentin ensimmäisen välipäätöksen antoaika on lyhentynyt, mikä on ollut asiakkaiden toiveena.

Toimintaympäristön haasteista huolimatta asiakkaat ovat antaneet hyvän arvosanan työstämme ja palveluistamme. Samoin henkilöstö on ollut tyytyväinen työhönsä, työilmapiiriin ja PRH:een työantajana."


Vuosikertomus 2014 (pdf, 6.63 Mt) https://www.prh.fi/stc/attachments/tietoaprhsta/vuosikertomus/PRH_Vuosikertomus_2014_epdf_medres_FIN.pdf

Lisätietoja:
Leena-Liisa Lehikoinen
Viestintäpäällikkö
puh. 029 509 5877

Avainsanat:

Tilaa