Muutoksenhaku PRH:n päätöksistä markkinaoikeuteen 1.9.

Teollisoikeusasioiden tuomioistuinkäsittely keskitetään markkinaoikeuteen syyskuun 2013 alusta. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) päätöksiin, jotka koskevat patenttia, hyödyllisyysmallia, tavaramerkkiä, mallioikeutta ja integroidun piirin piirimallia, haetaan muutosta 1.9.2013 lukien markkinaoikeudesta. Niin ikään muutoshakemukset PRH:n päätöksiin, joilla on evätty kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen, käsitellään jatkossa markkinaoikeudessa.

Ennen 1.1.2013 vireille tulleet tavaramerkkivalitukset ja ennen 1.5.2013 vireille tulleet valitukset muissa asioissa käsitellään kuitenkin PRH:n valituslautakunnassa, jonka toiminta loppuu siirtymäajan jälkeen.

Yhdistyksiä ja säätiöitä koskeviin päätöksiin ja muihin PRH:n tekemiin päätöksiin muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudesta.

Lisätietoja:
Eero Mantere
ylijohtaja
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5511

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa