Nordic Smart Government -hanke vastaa hallitusohjelman tavoitteisiin taloustiedon hyödyntämisestä

Hallitusohjelman mukaan Suomesta halutaan tehdä reaaliaikatalouden edelläkävijä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tiedot liiketapahtumista voivat siirtyä sähköisessä muodossa ja reaaliaikaisesti yritykseltä toiselle ja yrityksiltä viranomaisille. Jotta tietojen vaihto toteutuisi automaattisesti, tarvitaan kuitit ja laskut sähköisessä muodossa, kuten hallitusohjelmassa kannustetaan.

Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että viranomaisten sähköisiin palveluihin panostaminen luo pohjaa yritysten uusille innovaatioille ja parhaimmillaan vähentää yritysten kustannuksia. Samaan tähtää pohjoismaisten kaupparekisteriviranomaisten perustama Nordic Smart Government -hanke (NSG), joka laajentaa hallituksen asettamat tavoitteet yhteispohjoismaiselle tasolle. Tarkoitus on automatisoida taloustiedon kulku yritysten välillä pohjoismaissa.
 
Suomessa NSG-hanketta vetää Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) yhteistyössä Valtiokonttorin ja Verohallinnon kanssa. Valtiokonttori on kehittänyt verkkolaskutusta ja sähköistä kuittia ja nyt työ jatkuu myös pohjoismaisella tasolla NSG-hankkeessa. Verohallinto on aktiivisesti mukana kehittämisessä, sillä taloushallinnon automatisoituminen sujuvoittaisi myös yritysverotusta.
 
Osana NSG-hanketta Suomessa järjestetään marraskuussa yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Accenturen kanssa ratkaisuja hakeva työpaja, ns. Hackathon-viikonloppu. Ratkaistavien haasteiden teemana on yritystoiminnan helpottaminen ja uudet palvelut, joita voidaan rakentaa sähköisen taloustiedon avulla. Tällä hetkellä etsitään elokuussa pidettäviin työpajoihin yrityksiä ja kumppaneita täsmentämään marraskuisen Hackathon-viikonlopun sisältöä. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä lisätietojen antajiin.

NSG-hanketta rahoittaa pohjoismaisen ministerineuvoston yhteydessä toimiva Nordic Innovation. Lue lisää hankkeesta PRH:n verkkosivuilta.
 
Lisätietoja
 
Nordic Smart Government -hanke:
 
Projektipäälliköt
Terhi Maijala
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5300

Sanna Esterinen
Verohallinto
puh. 029 512 4409
 
Apulaisjohtaja
Tanja Wistbacka
Valtiokonttori
puh. 029 550 3293
 
Valtiokonttorin verkkolasku- ja e-kuittihanke:
 
Maksuliikepäällikkö
Keijo Kettunen
Valtiokonttori
puh. 029 550 2408

 

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa

Multimedia

Multimedia