OHIM tiedottaa: Osallistu Ideas Powered -aloitteeseen ja kerro ajatuksesi teollis- ja tekijänoikeuksista

Lehdistötiedote
Alicante, 23. heinäkuuta 2015

Tänään avataan ensimmäinen nuorille ja teollis- ja tekijänoikeuksille omistettu EU:n laajuinen vuorovaikutteinen verkkosivusto.

Ideas Powered - sivustoa (www.ideaspowered.eu) tukee sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM), joka on EU:n immateriaalioikeuksien virasto ja joka toimii teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta.

Sivustolle kootaan nuorten suunnittelijoiden, säveltäjien, yrittäjien ja taiteilijoiden kertomuksia kaikkialta EU:sta osoittamaan, miten teollis- ja tekijänoikeudet tukevat ja vahvistavat innovointia ja luovuutta. Lisäksi käynnistetään videokilpailu, jossa nuoria kehotetaan jakamaan kokemuksensa.

Tämänpäiväinen julkaisu perustuu OHIMin vuonna 2013 tekemään tutkimukseen siitä, miten EU:n kansalaiset – myös nuoret – suhtautuvat henkiseen omaisuuteen. Tuloksista kävi ilmi, että 80 prosenttia EU:n 15–24-vuotiaista katsoo, että väärennettyjen tuotteiden ostamisella on kielteisiä taloudellisia vaikutuksia, ja kaksi kolmasosaa on samaa mieltä siitä, että laiton lataaminen on uhka taloudelle ja työpaikoille.

Puolet vastaajista kuitenkin puolustaa väärennösten ostamista protestitoimenpiteenä tai älykkäänä ostoksena, ja 57 prosenttia katsoo, että tekijänoikeudella suojaaman sisällön laiton käyttö henkilökohtaiseen käyttöön on hyväksyttävää.

OHIMin johtaja António Campinos totesi seuraavaa:
"Tähän verkkosivustoon on saatu idea vuoden 2013 tutkimuksestamme, ja se perustuu tutkimuksen tuloksiin. Tarkoituksena on antaa tuore näkökulma henkiseen omaisuuteen – siinä on kertomuksia nuorilta eurooppalaisilta, jotka hyödyntävät teollis- ja tekijänoikeuksia tukeakseen yritystään, elinkeinoaan, harrastustaan ja etujaan. Verkkosivusto toimii kahteen suuntaan: pyrimme esittelemään nuorten näkemyksiä kaikista heidän elämänsä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista näkökulmista ja pyydämme heitä kertomaan niistä."

Ideas Powered -verkkosivuston tukena on Facebook-tili (https://www.facebook.com/IdeasPowered) ja Twitter-tili (https://twitter.com/IdeasPowered).

HUOMAUTUS TOIMITTAJILLE

Ideas Powered on teollis- ja tekijänoikeusloukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta toimivan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston aloite, jonka tavoitteena on lisätä tietoa henkisen omaisuuden arvosta ja sen kunnioittamisen merkityksestä.

Tietoa OHIMista

OHIM on EU:n suurin teollis- ja tekijänoikeusvirasto, joka rekisteröi yhteisön tavaramerkkejä ja yhteisömalleja. Vuonna 2012 viraston vastuulle tuli teollis- ja tekijänoikeusloukkausten eurooppalainen seurantakeskus.

Eurooppalainen seurantakeskus on julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan edustajista koostuva verkosto, joka kokoaa yhteen monia asiantuntija- ja erikoisalojen sidosryhmiä, jotka käyttävät teknistä osaamistaan, kokemustaan ja tietämystään teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi sekä tukevat niiden valvontaan suoraan osallistuvia tahoja.

OHIM julkaisi tutkimuksen EU:n kansalaisten henkistä omaisuutta koskevista näkemyksistä, tietämyksestä ja käyttäytymisestä vuonna 2013 teollis- ja tekijänoikeusloukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta.

Yhteystiedot tiedotusvälineille:
Laura Casado Fernandez
OHIMin lehdistöosasto
Puhelin: +34 965 13 8934
Laura.CASADO@oami.europa.eu

Twitter: @OAMITWEETS

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa