OHIM tiedottaa: Teollis- ja tekijänoikeuksia omistavat yritykset taloudellisesti tehokkaampia kuin kilpailijansa

Teollis- ja tekijänoikeuksia omistavissa yrityksissä on yleisesti 29 prosenttia suuremmat tulot työntekijää kohti, noin kuusi kertaa enemmän työntekijöitä ja jopa 20 prosenttia paremmat palkat kuin yrityksissä, jotka eivät omista teollis- ja tekijänoikeuksia.

Nämä ovat tärkeimpiä havaintoja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten seurantakeskuksen välityksellä tekemässä tutkimuksessa.

Tutkimus perustui yli 2,3 miljoonan eurooppalaisen yrityksen virallisiin ja julkisiin taloudellisiin tietoihin, ja se käsitteli yrityksiä, jotka omistavat patentteja, tavaramerkkejä ja malleja sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Yksi tutkimuksen keskeisiä havaintoja oli myös, että Euroopassa vain pieni osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset) omistaa patentteja, tavaramerkkejä tai malleja. Sen mukaan kyseisiä oikeuksia omistavien pk-yritysten tulot työntekijää kohti ovat lähes 32 prosenttia muita suuremmat ja taloudellinen tehokkuus huomattavasti parempi, mikä osoittaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien omistamiseen liittyy huomattavia suhteellisia etuja. Pk-yritykset ovat yrityksiä, joissa on alle 250 työntekijää ja joiden vuotuinen liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa.

Lue lisää OHIMin tiedotteesta

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa