Osakepääomaa ei enää vaadita yhtiöiltä heinäkuun alusta lähtien

Vaatimus vähintään 2 500 euron osakepääomasta poistuu 1.7.2019 osakeyhtiöltä, asunto-osakeyhtiöiltä ja keskinäisiltä kiinteistöosakeyhtiöiltä. Yhtiön voi siis jatkossa perustaa kokonaan ilman omaa pääomaa. Toisin sanoen osakeyhtiöllä ei enää tarvitse olla osakepääomaa.

Osakepääomaa ei enää vaadita yhtiöiltä heinäkuun alusta lähtien

Vaatimus vähintään 2 500 euron osakepääomasta poistuu 1.7.2019 osakeyhtiöltä, asunto-osakeyhtiöiltä ja keskinäisiltä kiinteistöosakeyhtiöiltä. Yhtiön voi siis jatkossa perustaa kokonaan ilman omaa pääomaa. Toisin sanoen osakeyhtiöllä ei enää tarvitse olla osakepääomaa.

Ennen 1.7.2019 rekisteröity osakeyhtiö voi alentaa osakepääoman nollaan, mutta osakeyhtiöllä voi edelleen olla osakepääoma.
Osakkeista maksettava määrä eli merkintähinta voidaan jatkossa myös merkitä kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Tämä on mahdollista, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä osakkeen nimellisarvosta. Jos osakkeella on nimellisarvo, täytyy  nimellisarvoa vastaava määrä merkintähinnasta aina merkitä osakepääomaan.

Kun osakepääomaa ei ole, kaupparekisteritiedoissa näkyy osakepääoman kohdalla nolla euroa.

Keskeneräiset osakeyhtiön perustamisilmoitukset YTJ:ssä valmiiksi 30.6. mennessä

Sähköinen YTJ-palvelu muuttuu siten, että osakeyhtiön perustaminen on mahdollista vainkun sekä osakepääoma että osakkeiden merkintähinta ovat nolla euroa.

YTJ-palvelussa olevat keskeneräiset osakeyhtiön perustamisilmoitukset täytyy tehdä valmiiksi viimeistään 30.6.2019. Keskeneräiset perustamisilmoitukset poistuvat palvelusta 1.7.2019.

Ilmoitus on valmis käsiteltäväksi kaupparekisterissä, kun sähköiset allekirjoitukset on tehty ja ilmoituksen käsittelymaksu on maksettu YTJ-palvelussa.  Lisäksi hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus sekä tilintarkastajan todistus tai selvitys osakepääoman maksamisesta täytyy olla lisättyinä ilmoitukseen.

Lisätietoa:
Kati Huovinen
Lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 050 464 0940

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa

Multimedia

Multimedia