Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia poistetaan kaupparekisteristä, jos tilinpäätöstä ei ilmoiteta määräajassa

Report this content

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka eivät toimita tilinpäätöstään kehotuksista huolimatta.

Tämän vuoden toisessa poistomenettelyssä on noin 1 900 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, jotka eivät ole ilmoittaneet tilinpäätösasiakirjojaan rekisteröitäviksi viimeisen kahden vuoden ja kuuden kuukauden aikana.

Lista poistomenettelyssä mukana olevista yrityksistä on sivun lopussa Pdf- ja Excel-tiedostoina.

Poistettavien listalla olevien yritysten täytyy ilmoittaa tilinpäätösasiakirjansa kaupparekisteriin 2.1.2018 mennessä. Ohjeet yrityksille ovat PRH:n verkkosivuilla. Siirry yritysten ohjeisiin.

PRH voi poistaa toimivankin osakeyhtiön tai osuuskunnan kaupparekisteristä, jos yritys ei toimita tilinpäätöstään määräaikaan 2.1.2018 mennessä eikä yrityksen määräämiselle selvitystilaan ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään tammikuussa 2018.

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka toimintaa ei harjoitettaisikaan. Tilinpäätös täytyy myös ilmoittaa kaupparekisteriin (ei koske asunto-osuuskuntia ja asunto-osakeyhtiölain mukaisia keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä).

Lue lisää tilinpäätöksen toimittamisvelvollisuudesta.

Lue lisää yrityksen poistamisesta kaupparekisteristä.


Lisätietoa:

Nico Wendelin
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5279