Patentti- ja hyödyllisyysmalliasioihin liittyvät määräajat koronatilanteessa

Report this content

Patentti- ja hyödyllisyysmalliasioihin liittyy erilaisia määräajassa suoritettavia toimenpiteitä. Ymmärrämme PRH:ssa koronavirustilanteen asiakkaillemme aiheuttamat vaikeudet ja haluamme tukea hakijoita kaikin tavoin lain sallimissa rajoissa. Seuraavassa on lisäohjeita patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa noudatettavista määräajoista.

Patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa asettamamme määräajat muun muassa välipäätökseen vastaamiseen ja lausuman antamiseen sisältyvät patenttimääräyksiin ja hyödyllisyysmallimääräyksiin. Voimme hakijan pyynnöstä pidentää tällaista määräaikaa erityisistä syistä. Jos määräajan noudattaminen ei ole mahdollista koronatilanteen takia, katsomme sen erityiseksi syyksi. Määräajan perusteltu pidennyspyyntö on tehtävä ennen pyynnön kohteena olevan määräajan päättymistä.

 

Jos määräajan pituus on säädetty laissa, esimerkiksi vuosimaksun eräpäivä, etuoikeusvuosi tai EP-patentin voimaansaattaminen Suomessa, emme voi myöntää pidennystä. Mahdollisten oikeudenmenetysten kohdalla hakijalla on kuitenkin käytössä mahdollisuus pyytää oikeuksien palautusta patenttilain ja hyödyllisyysmallilain mukaisesti (patenttilaki 71a § ja hyödyllisyysmallilaki 26a §).

 

Tietoa EPOn ja WIPOn määräajoista koronatilanteessa:

Lue lisää EPOn verkkosivuilta: https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html

Lue lisää WIPOn verkkosivuilta: https://www.wipo.int/portal/en/news/

 

Lisätietoja:
Patentin neuvonta
neuvonta.patentti(a)prh.fi
puh. 029 509 5858
ma - pe klo 9.00 - 16.15

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia