Patentti- ja rekisterihallitus hakee muutosta Matti Koivurinnan säätiön asiassa Turun hovioikeudelta

Report this content

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) hakee muutosta Matti Koivurinnan säätiö sr:n asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 18.8.2017 antamaan päätökseen (17/23242). Valitus Turun hovioikeuteen koskee keskeisesti käräjäoikeuden päätöksen juridista perustelua. PRH ei pidä asiassa tarpeellisena, eikä säätiövalvojan velvollisuutena, saattaa kaikkia näyttökysymyksiä hovioikeuteen uudelleen arvioitavaksi.

Pitkän harkinnan jälkeen keväällä 2016 PRH jätti Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen hakemuksen Matti Koivurinnan ja Juha Koivurinnan erottamiseksi toimistaan. Käräjäoikeus hyväksyi PRH:n hakemuksen toisen erotettavaksi haetun osalta. Koska PRH:n perustelut hakemuksessa olivat samat molempien erotettavaksi haettujen osalta, PRH valittaa päätöksestä siltä osin kun hakemus hylättiin.

Koivurinnan säätiössä hallituksen kokoonpanon muuttaminen ilman sen jäsenen omaa päätöstä on säätiölain mukaan mahdollista vain tuomioistuimen päätöksellä. PRH katsoi, että Koivurinnan säätiön etu ja PRH:n tehtävä säätiöiden valvojana edellyttää asian saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoitusta ja etua. PRH:n säätiövalvonnan tehtävänä on valvoa tämän velvollisuuden noudattamista.

Matti Koivurinnan säätiön valvonta-asiassa PRH on vuonna 2013 tehnyt säätiön varainhoitoon liittyvän säätiölain mukaisen ilmoituksen valtakunnansyyttäjänvirastolle. Esitutkinta asiassa on päättynyt vuonna 2016, ja syyteharkinta on kesken.

Lisätietoja:
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
Puh. 040 8267542

Avainsanat:

Tilaa