Patenttihakemusten määrä selvässä laskussa

Vuonna 2014 Patentti- ja rekisterihallitukseen jätettiin 1545 kansallista patenttihakemusta. Lukumäärä on 11 % pienempi kuin vuonna 2013 (1737 kpl).

Viime vuonna PRH myönsi 786 patenttia ja Suomessa voimaansaatettiin 4724 eurooppapatenttia. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat 711 ja 5164. Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli voimassa 8606 PRH:n myöntämää patenttia ja 39584 eurooppapatenttia.

Hyödyllisyysmallihakemuksia jätettiin viime vuonna yhteensä 450 kpl, mikä on 6 % vähemmän kuin vuonna 2013 (480 kpl).

Patentti ja hyödyllisyysmalli antavat keksijälle määräaikaisen yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön.

Tutustu tarkemmin patentin ja hyödyllisyysmallin tilastoihin.

Lisätietoa:
Olli Sievänen
Johtava neuvontainsinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 09 6939 5438
etunimi.sukunimi@prh.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa