​Pienyritystä suuremman yhdistyksen täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä PRH:een

Pienyritystä suuremman yhdistyksen täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa siitä kun tilikausi on päättynyt.

Yhdistyksen täytyy ilmoittaa tilinpäätös rekisteröitäväksi, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:

  • liikevaihto 12 miljoonaa euroa
  • taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.


Luettelossa kerrottujen rajojen ylittyminen tai alittuminen määräytyy konsernitilinpäätöksen perusteella, jos yhdistyksen täytyy laatia konsernitilinpäätös.

Ilmoittamisvelvollisuus koskee tilikausia, jotka ovat alkaneet 1. tammikuuta 2016 tai sen jälkeen. Yhdistyksen, jonka tilikausi on päättynyt 31.12.2016, täytyy ilmoittaa tilinpäätös rekisteröitäväksi 30.6.2017 mennessä.

Kesäkuun 26. päivään mennessä 23 yhdistystä on ilmoittanut tilinpäätöksen rekisteriin merkittäväksi.

Rekisteröidyt tilinpäätösasiakirjat ovat lain mukaan julkisia. Asiakirjoja voi tilata PRH:n asiakaspalvelusta https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_tietopalvelut/asiakirjatilaus.html.stx

Tilinpäätösten ilmoittamisvelvollisuus on nyt ensimmäistä kertaa. Velvollisuus perustuu kirjanpitolain muutokseen, joka astui voimaan 1.1.2016.

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5550

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia