​Pienyritystä suuremman yhdistyksen täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä PRH:een

Pienyritystä suuremman yhdistyksen täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa siitä kun tilikausi on päättynyt.

Yhdistyksen täytyy ilmoittaa tilinpäätös rekisteröitäväksi, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:

  • liikevaihto 12 miljoonaa euroa
  • taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.


Luettelossa kerrottujen rajojen ylittyminen tai alittuminen määräytyy konsernitilinpäätöksen perusteella, jos yhdistyksen täytyy laatia konsernitilinpäätös.

Ilmoittamisvelvollisuus koskee tilikausia, jotka ovat alkaneet 1. tammikuuta 2016 tai sen jälkeen. Yhdistyksen, jonka tilikausi on päättynyt 31.12.2016, täytyy ilmoittaa tilinpäätös rekisteröitäväksi 30.6.2017 mennessä.

Kesäkuun 26. päivään mennessä 23 yhdistystä on ilmoittanut tilinpäätöksen rekisteriin merkittäväksi.

Rekisteröidyt tilinpäätösasiakirjat ovat lain mukaan julkisia. Asiakirjoja voi tilata PRH:n asiakaspalvelusta https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_tietopalvelut/asiakirjatilaus.html.stx

Tilinpäätösten ilmoittamisvelvollisuus on nyt ensimmäistä kertaa. Velvollisuus perustuu kirjanpitolain muutokseen, joka astui voimaan 1.1.2016.

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5550

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa

Multimedia

Multimedia