PRH käyttää kanneoikeuttaan Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr:n entisiä hallituksen jäseniä vastaan

Report this content

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 13.12.2021 päättänyt käyttää kanneoikeuttaan Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr:n entisiä hallituksen jäseniä vastaan.

Säätiön entisen asiamiehen epäillään vuosien 2015–2021 aikana kavaltaneen säätiön varoja yhteensä 275 650 euroa.

 

PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjä. PRH:n tekemän selvityksen perusteella säätiön hallinnon järjestäminen ja sisäinen valvonta on laiminlyöty lähes kokonaan. Laiminlyöntien seurauksena säätiölle on aiheutunut 275 650 euron vahinko. Säätiön hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolimattomuudella aiheuttanut säätiölle.

 

PRH:lla on toissijainen oikeus ajaa vahingonkorvauskannetta omissa nimissään säätiön hyväksi, jos on todennäköistä, ettei säätiö huolehdi vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta. Säätiö on ilmoittanut PRH:lle, ettei se aio nostaa kannetta.

 

Kanneoikeuden vanhentuminen huomioon ottaen kanne vuonna 2016 tehdystä laiminlyönnistä on nostettava vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Kanne perustuu vain säätiön hallinnon järjestämisen ja sisäisen valvonnan laiminlyöntiin. PRH ei epäile säätiön entisiä hallituksen jäseniä mistään rikoksesta, eikä heidän epäillä hyötyneen entisen asiamiehen tekemistä epäillyistä kavalluksista.

 

Lisätiedot

 

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

 

Yksikön päällikkö Terhi Maijala

puh. 029 509 5300

 

Lakimies Kati Huovinen

puh. 029 509 5499

 

 

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia