PRH kielsi Veli ja Ritva Kantolan säätiötä maksamasta takautuvia palkkiota

Report this content

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 15.5.2020 antamallaan päätöksellä kieltänyt rovaniemeläisen Veli ja Ritva Kantolan säätiö sr:n hallitusta maksamasta hallituksen puheenjohtajana ja asiamiehenä toimivalle henkilölle palkkiota takautuvasti.

Veli ja Ritva Kantolan säätiön hallitus teki 18.9.2019 päätöksen palkkion maksamisesta säätiön perustamisesta vuodesta 2014 lähtien. Näitä palkkioita ei ollut käsitelty lainmukaisesti säätiön kirjanpidossa.

PRH:n päätös koskee sitä osaa palkkiosta, jota säätiö ei ole maksanut.   

PRH määräsi päätöksen pantavaksi täytäntöön muutoksenhausta huolimatta ja asetti uhkasakon päätöksen noudattamisen tehosteeksi.

PRH:n päätös ei ole lainvoimainen. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätiedot:

Wille Korhonen
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5322
etunimi.sukunimi@prh.fi


Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia