PRH määräsi uskotun miehen säätiöihin Sarfvik-Nymans stiftelse sr ja Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr

Report this content

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) jätti 27. helmikuuta 2017 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr -nimisen säätiön hallituksen erottamista koskevan hakemuksen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat eronneet tehtävästään 28. helmikuuta Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr:stä ja samaa tarkoitusta varten perustetusta Sarfvik-Nymans stiftelse sr:stä.

Molempiin säätiöihin on PRH säätiölain 14 luvun 11 §:n mukaisesti määrännyt uskotun miehen uuden hallituksen valintaan asti. Uskotuksi mieheksi on määrätty asianajaja Antti Hannula

Sarfvik-Nymans stiftelse sr:n osalta PRH teki päätöksen 7.3.2017 ja Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr:n:n osalta 14.3.2017. 

Jälkimmäisessä tapauksessa PRH pyysi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä, koska säätiön hallituksen erottamista koskeva hakemus oli siellä vireillä. Käräjäoikeuden huolellisesti perustellun päätöksen mukaan toimivalta uskotun miehen määräämisessä kuuluu PRH:lle vaikka erottamishakemus on vireillä. Päätösvaltaisen hallituksen puuttuminen säätiöltä ei ole seurausta jäsenten erottamisesta, vaan heidän omasta erostaan.

Uskotun miehen määräämistä koskevat päätökset on määrätty pantavaksi täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lisätietoa:
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 040 8267542

Avainsanat:

Tilaa