PRH:n pääjohtaja Antti Riivari jatkaa Euroopan patenttiviraston EPOn patenttilakikomitean puheenjohtajana

Report this content

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) pääjohtaja Antti Riivari on valittu uudelleen Euroopan patenttiviraston EPOn patenttilakikomitean (Committee on Patent Law) puheenjohtajaksi. Toimikausi on kolmivuotinen 1.4.2021 lukien.

Patenttilakikomitea on EPO:n hallintoneuvoston alainen elin. Komitean tehtävänä on neuvoa hallintoneuvostoa Euroopan patenttisopimukseen tai sen täytäntöönpanoon liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Komitea käsittelee myös kaikki Euroopan patenttisopimuksen muuttamista koskevat ehdotukset sekä neuvoo hallintoneuvostoa kansainvälistä patenttijärjestelmää koskevissa asioissa, mikäli niillä on kytkentä Euroopan patenttisopimukseen.

”Patenttilakikomitean ydintehtävä on EPO:n sääntelykehikon ylläpito. Jatkuvasti kehittyvät teknologiat, kuten tekoälypohjaiset keksinnöt ja kasvipatentit, haastavat patenttisääntelyn periaatteita. Kansainvälisellä tasolla patenttisääntelyn harmonisointi on ollut pitkään jumissa. Nämä kysymykset ovat lähivuosina komitean asialistalla”, Riivari kuvailee.

Lue lisää Euroopan patenttivirastosta ja patenttilakikomiteasta EPOn verkkosivuilta.

Lisätiedot

pääjohtaja Antti Riivari, p. 029 509 5973

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia