PRH:n vuosi 2015: Uusia tehtäviä ja lisää sähköisiä palveluja

Suomen taloudellinen taantuma vaikutti edelleen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toimintaympäristöön. Vuonna 2015 yrityksiä perustettiin edellistä vuotta vastaava määrä mutta kuitenkin vähemmän kuin aiempina vuosina keskimäärin. Kansallisten patenttihakemusten määrä jatkoi laskuaan, joskin selvää piristymistä nähtiin vuoden lopussa.

PRH:lle vuosi 2015 merkitsi etenkin uusia tehtäviä ja tulevien valmistelua.

Syyskuun alussa 2015 kaikki kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat sekä asunto-osakeyhtiöiden rekisteröintiasiat keskitettiin PRH:lle. Niitä olivat aiemmin hoitaneet myös maistraatit ja ELY-keskukset. PRH:lle siirtyivät muun muassa asunto-osakeyhtiön muutosilmoitukset, jotka on tehtävien siirron jälkeen voinut tehdä verkossa.

Valmistauduimme myös kokonaan uuteen tehtävään, tilintarkastuksen valvontaan, joka siirtyi 2016 alussa Keskuskauppakamarilta PRH:lle. Siirto perustuu uuteen tilintarkastuslakiin, jonka valmisteluun myös osallistuimme.

Vuoden mittaan rakensimme uusia sähköisiä asiointisovelluksia ja paransimme olemassa olevia. Sähköistä asiointia lisättiin erityisesti kaupparekisteriasioissa siten, että helmikuusta 2016 alkaen kaupparekisterin kaikki yleisimmät muutosilmoitukset voi tehdä verkossa. Sähköistä tiedonhakua ja asiointia kehitettiin myös tavaramerkki- ja malliasioissa. Myös verkkosivustojen ytj.fi ja prh.fi uudistaminen jatkui.

Osalle patentinhakijoista on erittäin tärkeää, että patentin hakuprosessi etenee mahdollisimman sujuvasti. Vuonna 2015 aloitimme patenttihakemusten nopeutetun käsittelyn, jossa hakija saa tavanomaista nopeammin tiedon siitä, onko keksintö patentoitavissa. Hyvän palautteen perusteella nopeutettu käsittely on nyt vakinaistettu palveluvalikoimaamme.

Kansainvälisistä asioista merkittävimpiä olivat osallistuminen yhtenäispatentin valmisteluun sekä Euroopan tavaramerkki- ja malliviraston (EUIPO) kanssa tehty tietojärjestelmäkehitys.

Asiakastyytyväisyys pysyi korkeana. Tuttuun tapaan asiakkaat arvostivat erityisen paljon henkilöstön palvelualttiutta ja asiantuntemusta. Käyntiasiakaspalvelumme asiakkaat arvioivat entistäkin paremmaksi.

PRH:n vuosikertomus 2015 (pdf, 4,8 Mt)

Lisätietoja:

Patentti- ja rekisterihallitus
Anna Lauttamus-Kauppila
Johtaja, Asiakaspalvelut ja viestintä
p. 050 563 5724
anna.lauttamus-kauppila@prh.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa