PRH on poistanut kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 616 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä. Listat poistetuista yrityksistä ovat pdf- ja excel-muodoissa sivun lopussa.

Poistetut yritykset eivät toimittaneet tilinpäätöstietojaan määräaikaan 4.10.2017 mennessä kehotuksista huolimatta. Lisäksi asiasta on tiedotettu useita viestintäkanavia käyttäen.

Poistetuista yrityksistä 597 oli osakeyhtiöitä ja 19 osuuskuntia.

Poiston jälkeen kaupparekisterissä on 605 390 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Poistaminen kaupparekisteristä PRH:n aloitteesta tilinpäätöksen ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin.

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Kaupparekisteristä poistettu yritys purkautuu verotuksessa. Purkautuminen aiheuttaa yleensä verotusseuraamuksia.

Poistettu yritys voi hakea palauttamista kaupparekisteriin.

Lue lisää kaupparekisteristä poistamisen seurauksista ja ohjeista yrityksille.

Lisätietoja

Terhi Maijala
Valvonta -ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5300

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).