PRH on poistanut toimimattomia yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä kaupparekisteristä

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut rekisteristä 11 443 toimintansa lopettanutta yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Poistetuista yrityksistä suurin osa, 6 204, oli yksityisiä elinkeinonharjoittajia (”toiminimi”). Rekisteristä poistettiin lisäksi 1 846 osakeyhtiötä, 2 164 asunto-osakeyhtiötä sekä avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, osuuskuntia ja sivuliikkeitä.

Lista poistetuista yrityksistä ja asunto-osakeyhtiöistä on tämän sivun lopussa pdf- ja excel-tiedostoina.

Syyskuussa tehtyjen poistojen jälkeen kaupparekisterissä on 609 547 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Poistomenettelystä julkaistiin 15.5.2018 kuulutus, jossa kehotettiin poistouhan alla olleita 12 000 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä tekemään muutosilmoitus kaupparekisteriin 30.8.2018 mennessä. Poistomenettelyssä olleista yrityksistä ja asunto-osakeyhtiöistä vain 365 teki ilmoituksen määräaikaan mennessä ja välttyi siten poistolta.

Toimimattoman yrityksen poistaminen rekisteriviranomaisen aloitteesta perustuu kaupparekisterilakiin (24 §). PRH otti poistomenettelyyn yritykset ja asunto-osakeyhtiöt, jotka eivät olleet tehneet ilmoitusta kaupparekisteriin kymmeneen vuoteen ja joilla ei ollut yrityskiinnityksiä eikä yrityskiinnitysasiaa vireillä ja jotka olivat Verohallinnon mukaan toimimattomia.

Poistetut yritykset yritysmuodoittain 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (”toiminimi”) 6 204
Asunto-osakeyhtiö 2 164
Osakeyhtiö 1 846
Kommandiittiyhtiö 902
Avoin yhtiö 274
Osuuskunta 37
Sivuliike 16


Lisätietoja

Franck Mertens
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5212

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).