PRH on poistanut toimimattomia yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä kaupparekisteristä

Report this content

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut rekisteristä 11 443 toimintansa lopettanutta yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Poistetuista yrityksistä suurin osa, 6 204, oli yksityisiä elinkeinonharjoittajia (”toiminimi”). Rekisteristä poistettiin lisäksi 1 846 osakeyhtiötä, 2 164 asunto-osakeyhtiötä sekä avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, osuuskuntia ja sivuliikkeitä.

Lista poistetuista yrityksistä ja asunto-osakeyhtiöistä on tämän sivun lopussa pdf- ja excel-tiedostoina.

Syyskuussa tehtyjen poistojen jälkeen kaupparekisterissä on 609 547 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Poistomenettelystä julkaistiin 15.5.2018 kuulutus, jossa kehotettiin poistouhan alla olleita 12 000 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä tekemään muutosilmoitus kaupparekisteriin 30.8.2018 mennessä. Poistomenettelyssä olleista yrityksistä ja asunto-osakeyhtiöistä vain 365 teki ilmoituksen määräaikaan mennessä ja välttyi siten poistolta.

Toimimattoman yrityksen poistaminen rekisteriviranomaisen aloitteesta perustuu kaupparekisterilakiin (24 §). PRH otti poistomenettelyyn yritykset ja asunto-osakeyhtiöt, jotka eivät olleet tehneet ilmoitusta kaupparekisteriin kymmeneen vuoteen ja joilla ei ollut yrityskiinnityksiä eikä yrityskiinnitysasiaa vireillä ja jotka olivat Verohallinnon mukaan toimimattomia.

Poistetut yritykset yritysmuodoittain 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (”toiminimi”) 6 204
Asunto-osakeyhtiö 2 164
Osakeyhtiö 1 846
Kommandiittiyhtiö 902
Avoin yhtiö 274
Osuuskunta 37
Sivuliike 16


Lisätietoja

Franck Mertens
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5212

Avainsanat: