PRH uhkaa sakolla vuosiselvityksen laiminlyöneitä säätiöitä

Säätiörekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) asettaa parhaillaan uhkasakkoja sellaisille säätiöille, jotka eivät saamastaan kehotuskirjeestä huolimatta ole toimittaneet vuoden 2016 vuosiselvitystä tai täydentäneet puutteellista selvitystä määräaikaan mennessä.

Lokakuun loppuun mennessä 158 säätiön vuosiselvitys oli toimittamatta tai toimitettu puutteellisena.

Uhkasakko lähetetään säätiön hallituksen puheenjohtajalle. Uhkasakon määrä on 3 300 euroa.

Jokaisen säätiön täytyy laatia vuosiselvitys joka tilikaudelta. Selvitys täytyy toimittaa PRH:een kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. PRH lähettää säätiöille vuosittain ohjekirjeen vuosiselvityksen laatimisesta.

PRH on tehostanut vuosiselvitysten ilmoitusmenettelyn valvontaa.

Ohjeet säätiöille vuosiselvityksen toimittamisesta ovat PRH:n verkkosivuilla. Siirry säätiöiden ohjeisiin.


Lisätietoa

Nico Wendelin
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Puh. 029 509 5279

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa