PRH vaatii kahden hallituksen jäsenen erottamista Matti Koivurinta säätiön sr hallituksesta

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 22.4.2016 jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen hakemuksen Matti Koivurinnan säätiö sr:n kahden hallituksen jäsenen erottamista koskevassa asiassa. PRH vaatii, että käräjäoikeus erottaa säätiölain 14 luvun 10 §:n nojalla säätiön hallituksen jäsenet Matti Koivurinnan ja Juha Koivurinnan toimistaan sekä määrää, että erottamista koskeva päätös on pantava täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. PRH:n näkemyksen mukaan erotettavaksi vaaditut hallituksen jäsenet ovat sekä jatkuvasti että kokonaisuutena arvioiden törkeästi toimineet vastoin säätiölakia.

Säätiö on puoltanut erottamishakemuksen jättämistä.

Matti Koivurinnan säätiö sr:n sääntöjen mukaan hallituksen jäsenyys on elinaikainen. Ainoastaan säätiön kotipaikan tuomioistuimella on toimivalta hallituksen jäsenyyden päättämiseen ilman jäsenen omaa tahtoa. Tämä edellyttää säätiövalvontaviranomaisen eli PRH:n hakemusta ja jatkuvaa tai kokonaisuutena arvioiden törkeää säätiölain tai sääntöjen vastaista toimintaa.

Hakemuksen vireillä ollessa säätiön hallitus on velvollinen hoitamaan säätiön asioita huolellisesti kuten muutoinkin. Mikäli käräjäoikeus hyväksyy PRH:n hakemuksen ja tekee erottamista koskevan päätöksen, säätiön hallitus pysyy toimikelpoisena jäljellä olevassa kokoonpanossaan.

Lisätietoja:

Patentti- ja rekisterihallitus
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Puh. 040 8267542

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa