PRH vaatii vahingonkorvausta Pietari-säätiölle

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 30.11.2015 nostanut Helsingin käräjäoikeudessa vahingonkorvauskanteen Pietari-säätiön entisiä hallituksen jäseniä kohtaan. PRH vaatii korvattavaksi säätiölle säätiön aiemman johdon toimista ja/tai laiminlyönneistä aiheutuneita vahinkoja. PRH:lla on säätiölain mukaan kanneoikeus säätiövalvonnan toteuttamiseksi säätiön hallituksen jäseniä kohtaan.
Kanneperusteita on kaksi. Ensimmäinen on säätiön saaman Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) valtionavustuksen takaisinperinnästä säätiölle aiheutunut vahinko. OKM on perinyt osan säätiön saamasta avustuksesta takaisin perusteena avustuksen käyttö sen ehtojen vastaiseen tarkoitukseen. Toinen kanneperuste on säätiölain vastaisesta säätiön varojen hoitamisesta ja lahjoittamisesta säätiölle aiheutunut vahinko. Säätiön varat olisi tullut sijoittaa varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Sen sijaan säätiön entinen hallitus on säätiön varallisuusasemaan nähden lahjoittanut huomattavia summia lainattuja varoja toiselle organisaatiolle.

Lisätietoja:
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 040 8267542

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa

Multimedia

Multimedia