Suomesta halutaan digitalouden edelläkävijä 2030 mennessä: Yrityksen digitalous -hanke edistämään digitalisaatiota

Report this content

Suomi haluaa toimia digitalisaation kansainvälissä eturintamassa ja parantaa yritysten kilpailukykyä digitalouden avulla. Näitä tavoitteita edistämään työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on asettanut Yrityksen digitalous -hankkeen vuosille 2021–2024. Hanketta koordinoi Patentti- ja rekisterihallitus (PRH).

Digitaloudella tai reaaliaikataloudella (real-time economy, RTE) tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kaikki liiketapahtumat perustuvat digitaaliseen rakenteiseen (eli koneluettavaan) tietoon ja sen käsittelyyn.

Digitaloudessa palvelut ovat verkossa ja keskustelevat keskenään. Yrityksen keskeiset liiketoimintatiedot liikkuvat täysin sähköisinä ja ajantasaisina – myös viranomaisille. Liiketoimintatietojen käsittelyn automatisointi säästää yritysten aikaa ja rahaa. Yritykset voivat myös hallita itse tietojaan ja hyödyntää niitä paremmin toiminnassaan.

Viranomaisille ajantasaiset taloustiedot antavat mahdollisuuden tarjota nykyistä parempia palveluita.

Hanke vastaa hallitusohjelman tavoitteisiin edistää digitalisaatiota ja reaaliaikaista taloutta. Koronaepidemia on osoittanut, että valmius digitaaliseen muutokseen on olemassa.

Hanke toteutetaan kumppanuusyhteistyönä

Onnistumisen edellytyksenä on, että viranomaiset, yritykset, taloushallinnon palveluntarjoajat sitoutuvat muutokseen ja osallistuvat yhteiseen kehittämiseen. Hankkeen työ muodostaa pohjan digitalouden jatkokehitykselle.

PRH:n ohella hankkeen muita vastuuviranomaisia ovat Digi- ja väestötietovirasto, Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Verohallinto.

Hankkeeseen osallistuvat myös Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finanssiala ry, Kaupan liitto ry, Suomen Yrittäjät ry, Taloushallintoliitto ry sekä Teknologiateollisuus ry sekä liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö.

Yrityksen digitalous -hankkeelle on haettu rahoitusta EU:n elpymisrahastosta (RRF), ja rahoituspäätös tehdään kesäkuun aikana.

Lue lisää hankkeesta suomidigi.fi-sivuilla.
 

Lisätiedot

Hankejohtaja Franck Mertens
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
etunimi.sukunimi@prh.fi
p. 029 509 5212


 

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia