Suomi ja Kiina käyvät yhdessä patenttiruuhkien kimppuun

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on solminut Kiinan patenttiviraston kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa tietojen vaihdon virastojen välillä ja patenttihakemusten nopeamman käsittelyn. Kiina on noussut maailman johtavaksi patenttivaltioksi. Kiinan patenttivirastoon jätettiin viime vuonna yli puoli miljoonaa uutta patenttihakemusta, mikä on enemmän kuin missään muussa maassa. Suomalaiset tekevät Kiinaan yli tuhat patenttihakemusta vuodessa.

Sopimuksen ansiosta suomalaisen patentin hakija voi saada nopeutetun käsittelyn Kiinan kansantasavallan patenttivirastossa, jos vastaava patenttihakemus on todettu hyväksyttäväksi PRH:ssa.

Suomen ja Kiinan välinen sopimus astuu voimaan 1.1.2013 ja se kuuluu kansainväliseen Patent Prosecution Highway (PPH) -järjestelmään. PPH-järjestelmän tarkoituksena on nopeuttaa patenttihakemusten käsittelyä ja vähentää eri maiden patenttivirastoissa tehtävää päällekkäistä tutkimustyötä. PPH-järjestelmän ansiosta patentinhakija voi saavuttaa merkittävää ajallista ja taloudellista hyötyä.

PRH on solminut aiemmin vastaavanlaisen sopimuksen yhdeksän PPH-järjestelmään kuuluvan patenttiviraston kanssa, jotka ovat Japani, Yhdysvallat, Etelä-Korea, Unkari, Kanada, Itävalta, Venäjä, Espanja ja Israel.

PPH-sopimuksen astuttua voimaan Suomessa hyväksytyn patenttihakemuksen perusteella voi saada nopeutetun tutkimuksen Kiinan patenttivirastossa, jos Kiinan virastoon tehdyn vastaavan patenttihakemuksen vaatimukset on jo todettu hyväksyttäväksi Suomessa. Patenttivaatimukset ovat se osa hakemusta, jossa täsmällisesti ilmaistaan, mihin yksinoikeus halutaan. PRH:ssa hakemuksen käsittely jatkuu normaalisti. Vastaavasti Kiinassa hyväksytyn patenttihakemuksen perusteella voi pyytää nopeutettua käsittelyä PRH:ssa. Suomen ja Kiinan välinen sopimus koskee myös kansainvälisiä PCT-hakemuksia.

PRH ja Kiinan patenttivirasto allekirjoittivat PPH-sopimuksen Shanghaissa 8.11.2012.

Tutustu tarkemmin:

Ohjeet PPH-pyynnön tekoon ja PRH:n PPH-sopimusmaat: http://www.prh.fi/fi/patentit/pph.html

Lisätietoja:

Juha Rekola

Kehittämisjohtaja

etunimi.sukunimi@prh.fi

Puh. (09) 6939 5504

Ari Hirvonen

Vanhempi tutkijainsinööri

etunimi.sukunimi@prh.fi

Puh. (09) 6939 5726

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa