Tavaramerkki- ja mallioikeusasioiden määräajat koronatilanteessa

Report this content

Ymmärrämme koronatilanteen asiakkaille aiheuttamat vaikeudet ja haluamme tukea hakijoita kaikin tavoin lain sallimissa rajoissa.


Seuraavassa on lisäohjeita tavaramerkki- ja mallioikeusasioissa noudatettavista määräajoista.


Tavaramerkit

Tavaramerkkiasioissa määräajat selvityksen ja lausunnon antamiseen sekä puutteellisuuksien korjaamiseen on määritelty suoraan tavaramerkkilaissa. Tästä johtuen emme voi muuttaa näitä määräaikoja omalla päätöksellämme.

Huomioimme kuitenkin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen, kun arvioimme yksittäistapauksissa pidennyksiä määräaikoihin. Voimme siis myöntää pidennyksiä helpommin, jos asiakas ei koronavirustilanteen takia pysty toimimaan määräajassa. Asiakkaan pitää jokaisen pidennyspyynnön yhteydessä maksaa pidennysmaksu.

Emme voi myöntää pidennyksiä sellaisiin ehdottomiin määräaikoihin, kuten tavaramerkin uudistaminen tai väitteen tekeminen rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan.

Mallioikeusasiat

Mallioikeusasioissa määräajat selvityksen ja lausunnon antamiseen sekä puutteellisuuksien korjaamiseen perustuvat mallioikeusmääräyksiin. Emme tässä tilanteessa katso olevan tarvetta muuttaa näitä määräyksiä.

Huomioimme kuitenkin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen, kun arvioimme yksittäistapauksissa pidennyksiä määräaikoihin. Voimme siis myöntää pidennyksiä helpommin, jos asiakas ei koronavirustilanteen takia pysty toimimaan määräajassa. Asiakkaan pitää jokaisen pidennyspyynnön yhteydessä maksaa pidennysmaksu.

Emme voi myöntää pidennyksiä sellaisiin ehdottomiin määräaikoihin, kuten mallioikeuden uudistaminen tai väitteen tekeminen rekisteröityä mallia vastaan.

EUIPO:n ja WIPO:n koronatilannetta koskevat tiedotteet

Lue tiedote EUIPO:n sivuilta: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/news/-/action/view/5644698
Lue tiedote WIPOn sivuilta: https://www.wipo.int/portal/en/index.html

Lisätietoja:
Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
puh. 029 509 5399
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia