Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonnan ensimmäinen vuosiraportti julkaistu

Report this content

Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioita valvova Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut ensimmäisen vuosiraporttinsa valvontatoimista.

Vireillä olevat valvontatapaukset koskevat muun muassa sopimukseen perustuvaa oikeuksien luovuttamista, yhteishallinnointiorganisaation toimintaa markkinoilla ja oikeudenhaltijan itsemääräämisoikeuden laajuutta.

Suomessa toimi vuonna 2020 seitsemän tekijänoikeuden tai lähioikeuden yhteishallinnointiorganisaatiota. Niiden täytyy vuosittain toimittaa avoimuusraportti PRH:lle.

PRH:lle yhteishallinnointilaissa asetetun neuvontavelvollisuuden ja hyvien käytäntöjen edistämisen takia PRH valmistelee avoimuusraportteja koskevaa ohjetta.

Tutustu tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin valvonnan vuosiraporttiin 2020. 

Lisätiedot:

Petra Sormunen
Lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5327Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia