Tilasto kaupparekisteristä: Koronavuonna parisataa uutta yritystä enemmän kuin vuotta aikaisemmin

Report this content

Kaupparekisteriin merkittiin 38 452 uutta yritystä vuonna 2020. Määrä on 239 yritystä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten uusia yrityksiä rekisteröitiin seuraaviin yritysmuotoihin: osakeyhtiö 20 020, yksityinen elinkeinonharjoittaja (yleiskielellä "toiminimiyrittäjä") 16 484 ja asunto-osakeyhtiö 929. Katso tilastot rekisteröidyistä uusista yrityksistä yritysmuodoittain 2016–2020: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/rekisteroidytyritykset.html

Kaupparekisterin tilastot

  • Yritysten lukumäärät
  • Rekisteröityjen uusien yritysten lukumäärät yritysmuodoittain
  • Saapuneet asiat ilmoitustyypeittäin
  • Rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat

Siirry kaupparekisterin tilastoihin: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm.html
 

Mikä on kaupparekisteri?

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Kaupparekisteriin merkitään yrityksiä koskevia tietoja PRH:n vastaanottamien ilmoitusten, hakemusten ja tiedonantojen perusteella. Yritysten lisäksi kaupparekisterissä ovat myös asunto-osakeyhtiöiden ja asumisoikeusyhdistysten tiedot. Lue lisää kaupparekisteristä: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yleista.html

 

Lisätietoa:

Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 050 4521 673

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia