Tilasto kaupparekisteristä: Uusia yrityksiä merkitty kaupparekisteriin 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Report this content

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin on tämän vuoden aikana merkitty 18 764 uutta yritystä. Määrä on 23 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, jolloin merkittiin 15 236 uutta yritystä. Kaupparekisteriin merkittyjen yritysten määrä on siis tammi-toukokuussa 2021 noussut yli 3 500:lla, kun määrä vuonna 2020 kasvoi muutamalla sadalla edelliseen vuoteen 2019 verrattuna.  Katso tilasto: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/rekisteroidytyritykset.html

Kaupparekisterin tilastot

Prh.fi-sivustolla julkaistaan seuraavat tilastot:

  • yritysten lukumäärät
  • rekisteröityjen uusien yritysten lukumäärät yritysmuodoittain
  • saapuneet asiat ilmoitustyypeittäin
  • rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat.

Siirry kaupparekisterin tilastoihin: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm.html

Mikä on kaupparekisteri?

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Kaupparekisteriin merkitään yrityksiä koskevia tietoja PRH:n vastaanottamien ilmoitusten, hakemusten ja tiedonantojen perusteella. Yritysten lisäksi kaupparekisterissä ovat myös asunto-osakeyhtiöiden ja asumisoikeusyhdistysten tiedot.

Lue lisää kaupparekisteristä: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yleista.html 

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. ma-pe 050 4521 673


 

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia