Tilasto tavaramerkeistä: Hakemuksia eniten koulutukseen, ajanvietteeseen, urheilu- ja kulttuuritoimintaan

Report this content

Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) on viime vuonna jätetty kansallisia hakemuksia eniten palveluluokkaan, johon kuuluvat koulutus, ajanviete, urheilu- ja kulttuuritoiminnat. Hakemuksia on 733.

Toiseksi suosituin on mainonnan, liikkeenjohdon, liikkeenjohdon organisoinnin ja yrityshallinnon luokka, johon on jätetty 532 hakemusta.

Kolmanneksi eniten hakemuksia (391 kappaletta) on jätetty luokkaan, johon kuuluvat muiden muassa tietokoneet, tietokoneohjelmistot sekä multimedia- ja valokuvauslaitteet.

Katso tilasto seitsemän vuoden ajalta kansallisten tavaramerkkihakemusten määristä luokittain prh.fi-sivulla.

Luokat määrittävät tavaramerkin yksinoikeuden alan

Tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut jaetaan 45 eri luokkaan. Tavaramerkkiä haettaessa täytyy ilmoittaa, millä tavaroilla tai palveluilla tavaramerkkiä aiotaan käyttää. Suosituimmat luokat ovat pysyneet samoina useita vuosia.

Tutustu tavaroiden ja palvelujen luokitukseen prh.fi-sivuilla.

Tilastot tavaramerkeistä PRH:n verkkosivuilla

 

PRH julkaisee seuraavat tilastot:

  • kansalliset tavaramerkkihakemukset kuukausittain
  • Suomeen kohdistetut kansainväliset rekisteröinnit kuukausittain
  • tavaramerkkihakemusten käsittelytilasto vuosittain
  • kansainvälisten tavaramerkkihakemusten määrät tavara- ja palveluluokittain
  • Suomeen tehdyt tavaramerkkihakemukset eri maista
  • suurimmat tavaramerkkien omistajat.

 

Siirry tavaramerkkitilastoihin prh.fi-sivuille.

Tietoa tavaramerkeistä

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tavarat ja tuottamat palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis markkinoilla erottamisvälineenä. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi myös olla yksityishenkilö. Lue lisää tavaramerkeistä prh.fi-sivuilla.

Tilastoja myös Twitterissä @prh_fi

 

Julkaisemme tilastojamme myös Twitterissä, jossa viestimme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä julkaisemme rekrytointi-ilmoituksemme ja jaamme alamme kansainvälisten toimijoiden viestejä.

 

Lisätietoa:

Tuulimarja Myllymäki

Johtava neuvontalakimies

Patentti- ja rekisterihallitus

puh. ma-pe 029 509 5399

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää PRH:sta prh.fi-sivuilla.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia