Tilasto tavaramerkeistä: Hakemuksia jätetty PRH:een eniten koulutukseen, ajanvietteeseen sekä urheilu- ja kulttuuritoimintaan

Report this content

Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) jätettiin viime vuonna yhteensä 3 331 kansallista tavaramerkkihakemusta. Määrä on 289 hakemusta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Eniten kansallisia hakemuksia jätettiin palveluluokkaan 41, johon kuuluvat koulutus, ajanviete sekä urheilu- ja kulttuuritoiminnat. Toiseksi suosituin oli luokka 35 eli mainonta, liikkeenjohto, liikkeenjohdon organisointi ja yrityshallinto. Kolmanneksi eniten hakemuksia jätettiin tavaraluokkaan 9, johon kuuluvat muiden muassa tietokoneet, tietokoneohjelmistot sekä multimedia- ja valokuvauslaitteet.

Suosituimmat luokat pysyivät samoina kuin vuotta aiemmin.

Tavaramerkkiä haettaessa täytyy ilmoittaa, millä tavaroilla tai palveluilla tavaramerkkiä aiotaan käyttää. Tämä tavara- ja palveluluettelo määrittää tavaramerkin nauttiman yksinoikeuden alan. Tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut jaetaan 45 eri luokkaan.

Katso tilasto kansallisten tavaramerkkihakemusten määristä luokittain.

Tutustu tavaroiden ja palvelujen luokitukseen.

 

Tilastot tavaramerkeistä

 

PRH julkaisee joka kuukausi tilaston hakemusmääristä sekä kerran vuodessa tilaston hakemusten määristä luokittain sekä maittain. Myös suurimmista kansainvälisten rekisteröintien haltijoista on oma vuositilasto. Tutustu tavaramerkkitilastoihin.

 

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tavarat ja tuottamat palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis markkinoilla erottamisvälineenä. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi myös olla yksityishenkilö. Lue lisää tavaramerkeistä.

 

Lisätietoa:

Tuulimarja Myllymäki

Johtava neuvontalakimies

Patentti- ja rekisterihallitus

puh. ma-pe 029 509 5399

 

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia