Tilasto yhdistysrekisteristä: Uusia yhdistyksiä hieman vähemmän kuin vuotta aikaisemmin

Report this content

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on rekisteröinyt 1 689 uutta yhdistystä vuonna 2020. Rekisteröityjen uusien yhdistysten määrä on laskenut jo viiden vuoden ajan. Yhdistyksiä ja uskonnollisia yhdyskuntia on rekisterissä yhteensä 107 327. Katso tilasto rekisteröidyistä yhdistyksistä 2016-2020: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterintilastoja/tilastoarekisteroidyistauusistayhdistyksistajauskonnollisistayhdyskunnista.html

Tilasto rekisteröidyistä uusista yhdistyksistä ja uskonnollisista yhdyskunnista pääluokittain

 • Kulttuurialan yhdistykset 560
 • Urheilu- ja liikuntayhdistykset 373
 • Vapaa-ajan yhdistykset    198
 • Muut yhdistykset 157
 • Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 156
 • Ammatti- ja elinkeinoyhdistykset 109
 • Poliittiset yhdistykset 50
 • Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset 33
 • Maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset 20

Tilastot yhdistysrekisteristä

PRH julkaisee yhdistysrekisteristä seuraavat tilastot:

 • yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien lukumäärät
 • saapuneet asiat yhdistysrekisteriin ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
 • ratkaistut asiat yhdistysrekisterissä ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä
 • rekisteröidyt uudet yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat
 • sähköisen asioinnin osuus prosentteina yhdistysrekisterissä.

Siirry yhdistysrekisterin tilastoihin: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterintilastoja.html
 

PRH pitää yhdistysrekisteriä, johon merkitään rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja. Rekisteriin merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla on oikeus toimia yhdistyksen puolesta . Myös yhdistyksen hallituksen kaikki jäsenet voidaan ilmoittaa yhdistysrekisteriin.  Lue lisää yhdistysrekisteristä: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterin_esittely.html

 

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 050 4521 673

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia