Tilasto yhdistysrekisteristä: Yhdistysten määrät maakunnittain

Report this content

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämässä rekisterissä on ylivoimaisesti eniten yhdistyksiä Uudellamaalla, yli 24 000.  Seuraavaksi eniten yhdistyksiä on Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, kummassakin yli 6 000. 

Tilastossa on yhdistykset, jotka PRH on rekisteröidessään luokitellut yhdistyksen tarkoituksen mukaan. Maakunnissa on myös yhdistyksiä, joita PRH ei ole rekisteröinyt yhdistyksen tarkoituksen mukaan.

Rekisterissä on yhteensä reilut 100 000 yhdistystä ja uskonnollista yhdyskuntaa.

Tilasto maakunnittain yhdistyksistä, jotka PRH on rekisteröidessään luokitellut yhdistyksen tarkoituksen mukaan

 • Uusimaa 24 167
 • Varsinais-Suomi 6 673
 • Satakunta 6 513
 • Kanta-Häme 4 770
 • Pirkanmaa 3 776
 • Päijät-Häme 3 467
 • Kymenlaakso 3 154
 • Etelä-Karjala 3 075
 • Etelä-Savo 2 689
 • Pohjois-Savo 2 614
 • Pohjois-Karjala 2 582
 • Keski-Suomi 2 513
 • Etelä-Pohjanmaa 2 503
 • Pohjanmaa 2 346
 •  Keski-Pohjanmaa 2 238
 • Pohjois-Pohjanmaa 1 826
 • Kainuu 1 301
 • Lappi 964
 • Ahvenanmaa 505

PRH julkaisee säännöllisesti eri tilastoja yhdistyksistä ja uskonnollisista yhdyskunnista. Siirry yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien tilastoihin: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterintilastoja.html


Rekisteröidyt yhdistykset luokitellaan yhdeksään luokkaan

PRH lisää luokituksen aina uudelle yhdistykselle ja rekisteröidylle yhdistykselle, kun yhdistyksen sääntömuutos merkitään yhdistysrekisteriin.

Suosituimmat luokat ovat vuodesta toiseen kulttuuriala sekä urheilu ja liikunta.

Kulttuurialan yhdistyksiin kuuluvat muun muassa erilaiset taideyhdistykset, perinne- ja museoyhdistykset, opiskeluun, tieteeseen ja sivistykseen liittyvät yhdistykset, kotiseutu-, perinne- ja sukuyhdistykset, luonnonsuojeluyhdistykset, etniset yhdistykset sekä ruoka- ja juomakulttuureihin liittyvät yhdistykset.

Urheilu- ja liikuntayhdistyksiin kuuluvat muun muassa yleisseurat, yksilö- ja joukkuelajien yhdistykset, moottoriurheiluyhdistykset sekä urheilun ja liikunnan tukiyhdistykset ja kattojärjestöt.

Muita luokkia ovat poliittiset yhdistykset, ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset, sosiaali- ja terveysala, vapaa-ajan yhdistykset, uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset, maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset sekä muut yhdistykset.

Yhdistysrekisterin esittely

PRH pitää yhdistysrekisteriä, johon merkitään rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja. Rekisteriin merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla on oikeus toimia yhdistyksen puolesta. Yhdistys saa halutessaan ilmoittaa yhdistyksen hallituksen yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Lue lisää yhdistysrekisteristä: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterin_esittely.html

 

Lisätietoja:
Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. ma-pe 029 509 5550


 

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia