Tilintarkastusalan raportti: Pörssiyhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt edelleen suurimpien tilintarkastusyhteisöjen asiakkaina

Pienet tilintarkastusyhteisöt ja yksittäiset tilintarkastajat tekevät Suomessa lukumääräisesti paljon tilintarkastuksia. Suurimmat tilintarkastusyhteisöt hallitsevat kuitenkin ns. PIE-yhteisöjen, eli yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen, tilintarkastuksen markkinoita. PIE-yhteisöjä ovat pörssiyhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt sekä eräät erityislainsäädännössä PIE-yhteisöiksi määritellyt yritykset.

Vuonna 2015 tehdyistä 578 PIE-tarkastuksesta lähes 90 % oli neljän suurimman yhteisön, Deloitten, EY:n, KPMG:n ja PwC:n tekemiä. PIE-asiakkuuksista syntyneellä liikevaihdolla mitattuna neljä suurinta hallitsee markkinoita jo lähes sataprosenttisesti. PIE-asiakaskunnan rakenteessa on eroja yhteisöittäin.

Suurimpien yhteisöjen painoarvo näkyy myös tilintarkastajien lukumäärissä: suuri osa yhteisöissä toimivista tilintarkastajista on kaikkein suurimpien tilintarkastusyhteisöjen palveluksessa. Vuonna 2015 eniten tilintarkastajia toimi KPMG:n (151) ja PwC:n (182) palveluksessa. Kaiken kaikkiaan vuonna 2015 Suomessa toimi 1543 tilintarkastajaa, joista 905 toimi jonkun tilintarkastusyhteisön palveluksessa.*

EU seuraa markkinoiden kehitystä

PRH:n tekemä tilintarkastusmarkkinoita koskeva selvitys tehtiin ensimmäistä kertaa keväällä 2016. Tilintarkastusmarkkinoiden seuranta on PRH:n uusi, EU-säännöksiin perustuva tehtävä. Selvityksen tarkoituksena oli kerätä kansallisia markkinoita koskevia perustietoja ja luoda EU-tasoinen tietokanta. Jatkossa tietojen avulla voidaan muun muassa seurata tilintarkastukseen liittyviä riskejä, suunnata valvontatoimenpiteitä, suunnitella valvontatoimintaa sekä kehittää tilintarkastusalaa.

Tutustu vuoden 2015 markkinaseurantaraporttiin. (pdf, 0.25 Mt)


*Yhteisöissä toimivien tilintarkastajien lukumääriä on korjattu tiedotteeseen ja raporttiin 14.9.2016.

Lisätiedot:

Pasi Horsmanheimo
Johtava asiantuntija
Tilintarkastusvalvonta
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5860

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa