Toimivakin yritys voi joutua pois kaupparekisteristä, jos se ei ilmoita hallitusta rekisteriin määräajassa

Report this content

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimiviakin yrityksiä, jos ne eivät ilmoita hallitustaan rekisteriin määräajassa.  

PRH on lähettänyt tällä viikolla kehotuskirjeen noin 300 osakeyhtiölle, julkiselle osakeyhtiölle, asunto-osakeyhtiölle ja osuuskunnalle. Kirjeen saaneiden yritysten kaupparekisteritiedoissa ei ole merkittynä yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaista hallitusta.

Kirjeen saaneen yrityksen täytyy ilmoittaa hallituksensa kaupparekisteriin kirjeessä ilmoitetussa määräajassa, jotta yritys pysyy rekisterissä.

Katso lista kirjeen saaneista yrityksistä pdf-tiedostosta kohdasta Liitteet ja linkit.

PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys ei ilmoita toimikelpoista hallitusta kaupparekisteriin ja yrityksen määräämiselle selvitystilaan ei ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään joulukuussa 2020.

PRH:n oikeus poistaa kaupparekisteristä hallituksensa ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä perustuu osakeyhtiö-, osuuskunta- ja asunto-osakeyhtiölakeihin.


Lisätietoa:

Sari Laajaranta
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5414


Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia