Toimivakin yritys voi joutua pois kaupparekisteristä, jos se ei ilmoita hallitustaan 16.11.2020 mennessä

Report this content

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimiviakin yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä, joiden kaupparekisteritiedoissa ei ole merkittynä hallitusta ja jotka eivät ilmoita hallitustaan rekisteriin määräajassa.

Poistaminen kaupparekisteristä uhkaa 230 osakeyhtiötä, asunto-osakeyhtiötä ja osuuskuntaa. Ne eivät ole vielä ilmoittaneet hallitustaan PRH:n lähettämästä kehotuskirjeestä huolimatta.

Katso lista poistomenettelyssä mukana olevista yrityksistä prh.fi-sivuilta.

Poistomenettelyssä olevien yritysten täytyy ilmoittaa hallituksensa rekisteriin 16.11.2020 mennessä.

PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys ei ilmoita toimikelpoista hallitusta kaupparekisteriin ja yrityksen määräämiselle selvitystilaan ei ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään joulukuussa 2020.

PRH:n oikeus poistaa kaupparekisteristä hallituksensa ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä perustuu osakeyhtiö-, osuuskunta- ja asunto-osakeyhtiölakeihin.

Lisätietoa:
Jussi Huolman
Lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5898

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia