Uusi säätiölaki lisää säätiötoiminnan avoimuutta

Uusi säätiölaki astuu voimaan joulukuun alussa korvaten vuodelta 1930 peräisin olevan lain. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ylläpitää säätiörekisteriä ja valvoo, että säätiöt toimivat lain ja sääntöjensä mukaisesti. PRH:lta saa edelleen laajasti tietoa säätiöiden rekisteritiedoista, säännöistä, tilinpäätöksistä sekä rekisteri-ilmoituksen tai hakemuksen liitteistä. 

PRH on valmistautunut uuteen lakiin organisoimalla toimintaansa, uudistamalla säätiörekisterijärjestelmän sekä päivittämällä säätiörekisteriä ja valvontaa koskevat prh.fi:n verkkosivut.

Mitä uusi laki muuttaa?

Säätiöiden perustamiseen tai lakkauttamiseen ei uuden lain mukaan tarvita enää PRH:n lupaa.
Uusi laki on yksityiskohtaisempi kuin vanha laki ja se sisältää useita uusia rekisteröitäviä asioita, kuten tilikauden, tilintarkastajat, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan.

PRH:n valvontakeinot eivät uuden lain myötä ole varsinaisesti muuttuneet, mutta säätiöiden raportointivelvollisuutta, tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuutta ja PRH:n tietojensaantioikeutta on laajennettu. Valvonta on edelleenkin ensisijaisesti jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. 

Uudessa laissa oleva poistomenettely mahdollistaa toimimattomien säätiöiden poistamisen ja siten säätiörekisterin paremman ajantasaisuuden.

Mikä on säätiö?

Säätiö on määrättyyn hyödylliseen tarkoitukseen luovutettu varallisuusmassa ja säätiön tarkoitus määritellään säätiötä perustettaessa. Säätiöt rahoittavat muiden muassa tiedettä, taidetta, kulttuuria sekä tuottavat hyvinvointipalveluita. Säätiöllä ei ole omistajia, osakkaita tai jäseniä. Rekisteröity säätiö on oikeushenkilö. Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua. 

Säätiörekisterissä on tällä hetkellä 2830 säätiötä. Säätiötietoja voi hakea PRH:n Virre-tietopalvelusta osoitteessa: https://virre.prh.fi/novus/home?execution=e1s1

Lisätietoa:
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5300

Lalli Knuutila
Rekisteripäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5018

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa