Uusia yhdistyksiä rekisteröitiin vuoden aikana vähemmän kuin aikaisemmin

Report this content

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vuoden aikana rekisteröinyt 2 179 uutta yhdistystä.

Rekisteröityjen uusien yhdistysten määrä on laskenut jo viiden vuoden ajan. Yhdistyksiä ja uskonnollisia yhdyskuntia on 2. tammikuuta 2019 rekisterissä yhteensä 106 533.

Tilasto 1: Rekisteröityjen uusien yhdistysten määrä vuosina 2014-2018

 • 2014                    2379
 • 2015                    2277
 • 2016                    2230
 • 2017                    2200
 • 2018                    2179

Uusia yhdistyksiä eniten kulttuurialalle

Kulttuurialan yhdistyksiin luetaan muun muassa kotiseutu-, kylä- ja sukuyhdistykset, luonnonsuojeluyhdistykset, etniset yhdistykset, perinne- ja museoyhdistykset, opiskeluun, tieteeseen, ja tutkimukseen liittyvät yhdistykset sekä eri taiteenalojen yhdistykset.

Kulttuurin jälkeen seuraavaksi eniten on perustettu urheiluun ja liikuntaan liittyviä yhdistyksiä. Kolmanneksi suosituin luokka on muut yhdistykset.

Tilasto 2: Rekisteröidyt uudet yhdistykset pääluokittain ja lukumäärä 2.1.2019

 • Kulttuurialan yhdistykset 694
 • Urheilu- ja liikuntayhdistykset 435
 • Muut yhdistykset 303
 • Vapaa-ajan yhdistykset           217
 • Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 168
 • Ammatti- ja elinkeinoyhdistykset 121
 • Poliittiset yhdistykset 120
 • Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset 48
 • Maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset 28

Yhdistysrekisterin esittely

PRH pitää yhdistysrekisteriä, johon merkitään rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja. Rekisteriin merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla on oikeus toimia yhdistyksen puolesta. Lue lisää yhdistysrekisteristä: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterin_esittely.html

Lisätietoa:

Jouko Koitto

Johtava lakimies

Patentti- ja rekisterihallitus

puh. 029 509 5550

Tieto PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Tilaa

Multimedia

Multimedia