Uusien rekisteröityjen osakeyhtiöiden määrä nousi vuonna 2015

Viime vuonna Suomessa rekisteröitiin 28 749 uutta yritystä eli 1296 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysmuodoista eniten rekisteröitiin yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja osakeyhtiöitä, maakunnista ylivoimaisesti eniten uusia yrityksiä rekisteröitiin Uudellamaalla.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja edelleen suosituin yritysmuoto uusissa yrityksissä

Vuoteen 2014 verrattuna uusien osakeyhtiöiden määrä kasvoi ja yksityisten elinkeinonharjoittajien määrä laski vuonna 2015, joten uusissa rekisteröidyissä yrityksissä näiden yritysmuotojen määrät lähenivät toisiaan. Uusista rekisteröidyistä yrityksistä suhteellisesti eniten kasvoi aatteellisten yhdistysten (+12,5 %) ja ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeiden määrä (+12,2 %). Eniten laski uusien kommandiittiyhtiöiden määrä (-12,3 %), jos vain yksittäisiin rekisteröinteihin vuodessa yltäviä yritysmuotoja ei huomioida.

Taulukko 1: Uudet rekisteröidyt yritykset yritysmuodoittain (kpl)

Yritysmuoto 2015 2014
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 13671 15421
Osakeyhtiö 12624 11959
Asunto-osakeyhtiö 869 953
Kommandiittiyhtiö 673 767
Avoin yhtiö 550 590
Osuuskunta 230 235
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 101 90
Aatteellinen yhdistys 27 24
Säätiö 2 4
Asumisoikeusyhdistys 1 1
Julkinen osakeyhtiö 1 0
Keskinäinen vakuutusyhtiö 0 1


Lapissa, Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla uusien yritysten määrä nousussa

Rekisteröityjen uusien yritysten määrä nousi ainoastaan Lapissa (+6,5 %), Ahvenanmaalla (+5,2 %) ja Pohjanmaalla (+1,6 %). Eniten uusien yritysten määrä laski Keski-Pohjanmaalla (-14,3 %) ja Pohjois-Karjalassa (-13,8 %). Koko maassa rekisteröityjen uusien yritysten määrä laski 4,3 prosentilla vuodesta 2014 vuoteen 2015.

Taulukko 2: Uudet rekisteröidyt yritykset maakunnittain (kpl)

Maakunta 2015 2014
Uusimaa 11559 11688
Pirkanmaa 2582 2764
Varsinais-Suomi 2459 2685
Pohjois-Pohjanmaa 1733 1798
Keski-Suomi 1245 1322
Pohjois-Savo 942 989
Pohjanmaa 930 915
Satakunta 892 1023
Päijät-Häme 828 909
Etelä-Pohjanmaa 819 901
Lappi 799 750
Kanta-Häme 790 853
Kymenlaakso 644 720
Etelä-Savo 578 582
Pohjois-Karjala 573 665
Etelä-Karjala 490 530
Keski-Pohjanmaa 293 342
Kainuu 247 286
Ahvenanmaa 241 229

Tutustu kaupparekisterin tilastoihin!

Lisätietoa:
Tiimiesimies Jouko Koitto
p. 029 509 5550
jouko.koitto(at)prh.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa