Uusitun ytj.fi-sivuston selkeys ja raikkaus miellyttävät asiakkaita

PRH ja Verohallinto avasivat sekä sisällöltään että ulkoasultaan uudistetun ytj.fi-sivuston 17. marraskuuta. Uudistetuilla sivuilla oli 14.12. mennessä käynyt jo 485 000 kävijää. Kysyimme asiakkailtamme 17.11.-3.12. välisenä aikana mielipidettä uudistetusta ytj.fi:stä ja saimme 117 vastausta.

Sivuilla käydään etsimässä tietoa yrityksistä

Kyselyyn vastanneista lähes 85 % oli tullut ytj.fi-sivustolle etsimään tietoa yrityksistä, ilmoituksen oli tullut tekemään vain noin 5 % vastaajista. Lähes kaikki loput vastaajat olivat tulleet sivuille katsomaan, miten sivut olivat muuttuneet. Tieto löytyi ja asiat tulivat hoidetuksi heti noin 62 %:lla vastaajista. Vain 12 %:lla jäi haluttu tietoa löytymättä tai asia hoitamatta. Tiedon löytämistä helpotti asiakkaiden mielestä eniten se, että YTJ-yrityshaku löytyi nyt etusivulta. Osalta asiakkaista tämä jäi huomaamatta ja yrityshaun löytymiseen meni paljon aikaa.

Miellyttävä ulkonäkö, uusi rakenne jakoi mielipiteet

Yli 73 % vastaajista piti sivuston ulkoasua hyvänä tai erittäin hyvänä, huonona tai erittäin huonona vain 15 %. Sivuston värejä pidettiin mukavina ja raikkaina sekä ulkoasua selkeänä.

Sivujen uudistettu rakenne jakoi mielipiteet, osan mielestä tiedon löytäminen oli nyt helpompaa, osan mielestä taas vaikeampaa. Muutosvastarintaakin löytyi, useampi vastaaja kaipasi tuttuja ja turvallisia, vuonna 2001 julkaistuja sivuja takaisin.

Kiitos kaikille vastanneille! Käytämme kyselyn tuloksia sivuston kehittämiseksi. Pieniä muutoksia uudistettuun sivustoon olemme jo palautteen pohjalta ehtineet tehdäkin.

Lisätietoa:
Tutkimusasiantuntija Minna Paqvalin
p. 050 341 1679
minna.paqvalin(at)prh.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa