Valio, Veikkaus ja Orion ovat suurimmat tavaramerkkien omistajat Suomessa 2020

Report this content

Valio, Veikkaus ja Orion ovat suurimmat tavaramerkkien omistajat Suomessa kesäkuussa 2020 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämässä tavaramerkkirekisterissä. Valiolla on 359 tavaramerkkiä, Orionilla ja Veikkauksella hieman vähemmän. Valiolle on rekisteröity muun muassa kaikkien tuntema Koskenlaskija jo vuonna 1935. Veikkaukselle rekisteröitiin tavaramerkki Ässä-arpa vuonna 1993 ja Orionille Disperin jo 1952.

Kymmenen suurinta tavaramerkin omistajaa Suomessa kesäkuussa 2020

 • Valio Oy 359
 • Veikkaus Oy 342
 • Orion Oyj 326
 • JOHNSON & JOHNSON 325
 • L'OREAL 325
 • Suomen Osuuskauppojen
  Keskuskunta 292
 • Oy Karl Fazer Ab 291
 • Oy Hartwall Ab 234
 • Unilever N.V. 234
 • Société des Produits Nestlé S.A. 219

Tilastot tavaramerkeistä

PRH julkaisee tavaramerkeistä tilastoja, kuten hakemusmäärät kuukausittain ja tavaramerkkihakemusten määrät luokittain sekä maittain. Myös suurimmista kansainvälisten rekisteröintien haltijoista on julkaistu oma tilasto.Tutustu PRH:n julkaisemiin tilastoihin tavaramerkeistä: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tilastoja.html

PRH:n tavaramerkkitietokannassa 170 000 tavaramerkkiä

PRH:n ylläpitämässä tavaramerkkitietokannassa on yhteensä noin 170 000 tavaramerkkiä. Tietokanta sisältää perustiedot Suomessa vireillä olevista tavaramerkkihakemuksista ja voimassa olevista rekisteröinneistä. Lisäksi tietokannassa on tiedot noin 50 000 Suomeen kohdistetusta kansainvälisestä rekisteröinnistä. Tutustu tarkemmin tavaramerkkeihin tietokannassa: http://epalvelut.prh.fi/web/tietopalvelu

Tietoa tavaramerkeistä prh.fi-verkkosivustolla

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis erottamisvälineenä markkinoilla. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi myös olla yksityishenkilö. Lue lisää tavaramerkeistä: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkinhakijalle/mikaontavaramerkki.html

Lisätietoa:
Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus

puh. 029 509 5399

 

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia