Valiolla on tänä vuonna eniten tavaramerkkejä Suomessa

Valio Oy:llä on 420 voimassaolevaa tavaramerkkiä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämässä rekisterissä. Toiseksi eniten, 359 tavaramerkkiä, on Orion Oyj:llä. Verkkokauppa.com Oy:llä on 290 tavaramerkkiä.
Kymmenen suurimman tavaramerkin haltijan joukossa on kaksi ulkomaista yritystä: Mars Finland Oy ja Glaxo Group Limited. 

 Kymmenen suurinta tavaramerkin haltijaa Suomessa marraskuussa 2016 ovat seuraavat:

  • Valio Oy / 420 tavaramerkkiä
  • Orion Oyj (Orion Corporation) / 359 tavaramerkkiä
  • Verkkokauppa.com Oyj / 290 tavaramerkkiä
  • Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta / 254 tavaramerkkiä
  • Oy Karl Fazer Ab / 245 tavaramerkkiä
  • MARS FINLAND OY / 227 tavaramerkkiä
  • Altia Oyj (Altia Plc) / 211 tavaramerkkiä
  • OY HARTWALL AB  / 195 tavaramerkkiä
  • GLAXO GROUP LIMITED / 191 tavaramerkkiä
  • Sanoma Media Finland Oy / 181 tavaramerkkiä.

Tavaramerkit löytyvät PRH:n ylläpitämästä tietokannasta, jossa on yhteensä noin 170 000 tavaramerkkiä. Tietokanta sisältää perustiedot Suomessa vireillä olevista tavaramerkkihakemuksista ja voimassa olevista rekisteröinneistä. Lisäksi tietokannassa on tiedot noin 50 000 Suomeen kohdistetusta kansainvälisestä rekisteröinnistä. Tutustu tarkemmin tavaramerkkeihin tietokannassa: https://epalvelut.prh.fi/web/tietopalvelu

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tavarat ja tuottamat palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis erottamisvälineenä markkinoilla. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi myös olla yksityishenkilö. Lue lisää tavaramerkeistä: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkinhakijalle/mikaontavaramerkki.html

Lisätietoa:
Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5399

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa