Valiolla on tänäkin vuonna eniten tavaramerkkejä Suomessa

Valio Oy:llä on 416 voimassaolevaa tavaramerkkiä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämässä rekisterissä. Toiseksi eniten, 354 tavaramerkkiä, on Orion Oyj:llä. Kolmantena on Veikkaus Oy. Sillä on 318 rekisteröityä tavaramerkkiä.

Valio ja Orion pitivät viime vuonnakin kahden kärkeä tavaramerkkien haltijoiden tilastossa.

Taulukko: Kymmenen suurinta tavaramerkin haltijaa Suomessa kesäkuussa 2017
Valio Oy 416
Orion Oyj 354
Veikkaus Oy 318
Oy Karl Fazer Ab 283
Verkkokauppa.com Oyj 283
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 280
Mars Finland Oy 226
Oy Hartwall Ab 196
Altia Oyj 196
Kesko Oyj 178

Tavaramerkit löytyvät PRH:n ylläpitämästä tietokannasta, jossa on yhteensä noin 170 000 tavaramerkkiä. Tietokanta sisältää perustiedot Suomessa vireillä olevista tavaramerkkihakemuksista ja voimassa olevista rekisteröinneistä. Lisäksi tietokannassa on tiedot noin 50 000 Suomeen kohdistetusta kansainvälisestä rekisteröinnistä. Tutustu tarkemmin tavaramerkkeihin tietokannassa: http://epalvelut.prh.fi/web/tietopalvelu

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis erottamisvälineenä markkinoilla. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi myös olla yksityishenkilö. Lue lisää tavaramerkeistä: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkinhakijalle/mikaontavaramerkki.html

Lisätietoa:
Tuulimarja Myllymäki
Johtava neuvontalakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5399

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa

Multimedia

Multimedia