Varsinais-Suomen käräjäoikeus antanut päätöksen Matti Koivurinnan säätiö sr:n kahden hallituksen jäsenen erottamista koskevassa asiassa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) jätti 22.4.2016 Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen hakemuksen, jossa vaadittiin käräjäoikeutta erottamaan säätiölain 14 luvun 10 §:n nojalla Matti Koivurinnan säätiö sr:n hallituksen jäsenet Matti Koivurinnan ja Juha Koivurinnan toimistaan sekä määräämään, että erottamista koskeva päätös on pantava täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 18.8.2017 antanut päätöksen (17/23242) säätiön hallituksen kahden jäsenen erottamisasiassa.Käräjäoikeus päätti erottaa Juha Koivurinnan, mutta ei Matti Koivurintaa.

Päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hovioikeuteen. Valitusaika on 30 päivää, mutta sitä ennen on ilmoitettava tyytymättömyyttä Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle seitsemän päivän kuluessa.

PRH miettii, valittaako se käräjäoikeuden päätöksestä. Asiasta tiedotetaan uudelleen, kun päätös on tehty.

Lisätietoja:
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
Puh. 040 8267542

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa