Vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen tilastokyselyyn medialle / Svara på Patent- och registerstyrelsens statistikenkät till media

Vastaa PRH:n tilastokyselyyn medialle

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on avannut nettikyselyn toimittajille ja toimituksille kehittääkseen tilastoviestinnän palvelujaan. Kyselyyn vastaamiseen kuluu pari minuuttia.
Kyselyn tulokset julkaistaan PRH:n uutishuoneessa ja Prh.fi-verkkosivustolla joulukuussa.
Kysely on avoinna 17.11.–7.12.2016.

Siirry kyselyyn


Svara på vår statistikenkät till media

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har öppnat en nätenkät för redaktörer och redaktioner för att utveckla sina tjänster inom statistisk kommunikation. Det tar bara ett par minuter att svara.
Resultaten kommer att publiceras i PRS nyhetsrum och på webbplatsen prh.fi i december.
Enkäten är öppen 17 november–7 december 2016.

Gå till enkäten (på svenska)


Lisätietoja/ytterligare information

Leena-Liisa Lehikoinen
Viestintäpäällikkö/kommunikationschef
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)/Patent- och registerstyrelsen (PRS)
puh./tfn 029 509 5877
leena-liisa.lehikoinen@prh.fi

Päivi Männikkö
Viestintäasiantuntija/kommunikationsspecialist
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)/Patent- och registerstyrelsen (PRS)
puh./tfn 029 509 5874
paivi.mannikko@prh.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista. Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Tilaa