Yhdistysrekisteri on kiinni 29.8.-17.9.2019

Report this content

PRH julkaisee yhdistysrekisterin uudet tietojärjestelmät ja palvelut 18.9.2019. Uusien järjestelmien käyttöönotto aiheuttaa yhdistysrekisteripalvelujen käyttökatkon 28.8.-17.9.2019 väliseksi ajaksi. Uusia ilmoituksia tai vastauksia keskeneräisiin asioihin ei sinä aikana voi lähettää.

Sähköinen asiointipalvelu sulkeutuu ke 28.8. klo 19.00

Nykyinen sähköinen asiointipalvelu sulkeutuu ke 28.8.2019 klo 19.00. Kaikkien yhdistysilmoitusten täytyy olla siihen mennessä valmiita eli allekirjoitettu, maksettu ja lähetetty PRH:lle, muuten ne häviävät järjestelmäuudistuksen yhteydessä.

Uusi sähköinen asiointipalvelu avataan 18.9.2019.

Paperiset ilmoitukset PRH:ssa viimeistään ke 28.8.

Paperisten ilmoitusten pitää olla perillä PRH:ssa viimeistään ke 28.8.2019. Välillä 29.8.-17.9.2019 ilmoituksia ei voi lähettää.

Ilmoituksia voi jälleen tehdä 18.9.2019 alkaen, ja niissä käytetään uusia Y-lomakkeita. Y-lomakkeet ovat PRH:n ja Verohallinnon yhteisiä lomakkeita, joilla voi ilmoittaa tietoja molempien viranomaisten rekistereihin samalla kertaa.

Uudet Y-lomakkeet julkaistaan ytj.fi-verkkosivustolla. Löydät linkin niihin myös prh.fi-verkkosivuston Yhdistykset-osiosta.

Tietopalvelu toimii katkon ajan

Tavoitteena on avata 18.9.2019 myös uusi yhdistysrekisterin sähköinen tietopalvelu, joka korvaa nykyiset Yhdistysnetti-, NettiYreka- ja rajapintapalvelut. Vanhat tietopalvelut ovat käytössä uudistukseen asti.

Lue aiemmat tiedotteet

Lisätietoja

Antti-Pekka Leinonen
Lakimies
p. 029 509 5214
etunimi.sukunimi@prh.fi

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia