Yhdistysrekisteri täyttää 100 vuotta

Report this content

Suomalainen yhdistysrekisteri perustettiin 100 vuotta sitten 15.3.1919, jolloin ensimmäinen yhdistys, Kristillinen taideseura ry, merkittiin rekisteriin. Tällä hetkellä Suomessa on reilu 100 000 rekisteröityä yhdistystä. Jokaisen suomalaisen voi laskea kuuluvan keskimäärin kolmeen eri yhdistykseen.

Yhdistysrekisteriä piti aluksi sosiaalihallitus, joka vuonna 1923 yhdistettiin sosiaaliministeriöön. Vuonna 1933 yhdistysrekisteri siirrettiin oikeusministeriöön. Vuodesta 1995 lähtien yhdistysrekisteriä on ylläpitänyt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH).

Yhdistymisvapaus kuuluu Suomen perustuslaissa turvattuihin perusoikeuksiin. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. 

Yhdistyksiä on 2010-luvulla perustettu hieman yli 2 000 vuosittain. Eniten yhdistyksiä perustetaan kulttuurialalle sekä urheilu- ja liikuntatoimintaan.

Yhdistyspalvelut uudistuvat vuoden 2019 aikana

PRH:n yhdistysrekisteri käsittelee yhdistysten perus-, muutos- ja purkautumisilmoitukset sekä ennakkotarkastaa yhdistysten säännöt ja sääntömuutokset. Rekisteriin tulee vuosittain noin 30 000 perustamis- ja muutosilmoitusta.

Yhdistysrekisterijärjestelmä, yhdistysten sähköinen asiointipalvelu ja tietopalvelu uudistuvat kuluvan vuoden aikana täysin. Uudet palvelut otetaan käyttöön heinäkuussa 2019, jolloin kaikki yhdistykset saavat myös Y-tunnuksen.

Yhdistysrekisterin sähköiset palvelut, asiakasohjeistus ja tilastot löytyvät osoitteesta www.prh.fi.


Lisätietoja:

Lakimies Antti-Pekka Leinonen
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5214
etunimi.sukunimi@prh.fi

 

 

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia