Yhdistysrekisteri uudistui - kaikilla yhdistyksillä on nyt Y-tunnus

Report this content

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteri on uudistunut 18.9.2019. Uudistuksen yhteydessä kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saivat Y-tunnuksen. Lisäksi kaikki tietojärjestelmät ja palvelut uudistettiin.

Kaikki yhdistykset saivat Y-tunnuksen

Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus korvaa yhdistyksille annetun rekisterinumeron. PRH on antanut Y-tunnuksen kaikille yhdistyksille automaattisesti. Jos yhdistyksellä oli jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy.

Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle tai yhteisölle antama yksilöivä tunnus. Siinä on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki. Se on muotoa 1234567-8.

Yhdistykselle annetun Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai YTJ-yrityshausta ytj.fi-verkkosivustolta.

Uudet sähköiset palvelut ja Y-lomakkeet

Yhdistysrekisterin uudistettu asiointipalvelu avattiin 18.9.2019. Palvelussa voi muun muassa perustaa aatteellisen yhdistyksen, ilmoittaa nimenkirjoittajat ja hallituksen jäsenet sekä ilmoittaa yhdistyksen yhteystietojen, nimen, kotipaikan tai sääntöjen muutoksesta.

PRH:n asiakkaat ovat olleet tiiviisti mukana uusien palvelujen kehittämisessä ja kehitystyö jatkuu edelleen. Asiointia helpottavat muun muassa entistä paremmat pohjatiedot: käyttäjän täytyy muokata vain muuttuneet kohdat. Sähköinen asiointi on myös edullisempaa ja nopeampaa kuin paperi-ilmoitukset.

Uudistettu yhdistysrekisterin tietopalvelu avattiin 18.9.2019. Tietopalvelussa voi hakea yhdistysten perustietoja sekä ostaa otteita ja sääntöjä. Myös tietopalvelun kehitystyössä on huomioitu PRH:n asiakkailta saatuja toiveita.

Paperiasioinnissa on 18.9.2019 alkaen otettu käyttöön Y-lomakkeet. Y-lomakkeet ovat PRH:n ja Verohallinnon yhteisiä lomakkeita, joilla voi ilmoittaa tietoja molempien viranomaisten rekistereihin samalla kertaa.

Siirry yhdistysrekisterin uuteen tietopalveluun.

Siirry yhdistysrekisterin uuteen sähköiseen asiointiin.

Lisätietoja:

Esa Kosonen
Hankekoordinaattori
p. 029 509 5365
etunimi.sukunimi@prh.fi

Tietoa PRH:sta

Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.

Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.

Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia